Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+”


12.07.2006

AS “SEB banka”

Aktīvais 50

Augsts

0.60%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Investīcijas ieguldījumu fondos dod iespēju izmantot pasaules vadošo līdzekļu pārvaldnieku zināšanas un pieredzi finanšu tirgus jomā, ka arī papildus riska mazināšanas iespējas, tādējādi sniedzot Ieguldījumu plāna dalībniekiem iespēju sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu.
Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0.5877 % gadā
Mainīgā komisija: līdz 0.50 % gadā

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst “Invalda INVL” grupā, kas ir viena no vadošajām aktīvu pārvaldes grupām Baltijas reģionā. "Invalda INVL" akcijas tiek tirgotas NASDAQ Viļņas biržā kopš 1995. gada. Grupas aktīvi pārsniedz 1 miljardu EUR un pašreizējo darījumu apjoms ir sasniedzis vairāk kā 2 miljardus EUR. “Invalda INVL” grupa pārvalda alternatīvo kopieguldījumu fondus ar ieguldījumiem privātajā kapitālā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizdevumos, kā arī veic ieguldījumus pasaules vadošo trešo pušu fondos, sniedz Family Office pakalpojumus Baltijā un pārvalda 2. un 3. pensiju līmeņa aktīvus Latvijā.

40003605043

11.06.2004

EUR 2 000 000

"KPMG Baltics" AS


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
67092988
info@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri