Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
15.01.2019 15.07.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.93237 1.02688 +10.14%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.62554 2.83601 +8.02%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00878 1.11192 +10.22%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.00003 2.16978 +8.49%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.95424 2.09964 +7.44%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.68349 2.80832 +4.65%
SEB aktīvais plāns 2.37927 2.58318 +8.57%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.31771 2.46560 +6.38%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri