Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
22.12.2020 22.06.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.12431 1.19820 +6.57%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.00497 3.15241 +4.91%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.45776 2.60146 +5.85%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.19703 1.27095 +6.18%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.32230 2.49128 +7.28%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.20483 2.31972 +5.21%
SEB aktīvais plāns 2.71405 2.88887 +6.44%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.55961 2.67390 +4.47%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri