Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.10.2019 07.04.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.02018 0.92350 -9.48%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.85162 2.62778 -7.85%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.12750 1.04341 -7.46%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.19320 1.99725 -8.93%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.10308 1.92960 -8.25%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.79844 2.29601 -17.95%
SEB aktīvais plāns 2.57244 2.30762 -10.29%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.45503 2.29050 -6.70%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri