Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
23.08.2019 23.02.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.01117 1.10353 +9.13%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.83675 3.00974 +6.10%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.12034 1.21090 +8.08%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.17338 2.35850 +8.52%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.09672 2.24766 +7.20%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.76044 3.01770 +9.32%
SEB aktīvais plāns 2.56607 2.74598 +7.01%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.43443 2.58689 +6.26%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri