Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
08.12.2020 08.12.2023
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 1.00000 1.02940 +2.94%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.99420 3.02642 +1.08%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.19813 1.29827 +8.36%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.32740 2.50508 +7.63%
Luminor 53-58 2.21016 2.23026 +0.91%
SEB aktīvais plāns 2.69922 2.84403 +5.36%
Signet Aktīvais Plāns 1.12922 1.13920 +0.88%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.56120 2.62326 +2.42%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri