Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
19.05.2021 19.05.2024
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 1.00000 1.15988 +15.99%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.09356 3.20760 +3.69%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.24182 1.38958 +11.90%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.45167 2.71233 +10.63%
Luminor 53-58 2.27126 2.39382 +5.40%
SEB aktīvais plāns 2.83433 3.03567 +7.10%
Signet Aktīvais Plāns 1.17788 1.18726 +0.80%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.62651 2.77542 +5.67%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri