Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
19.03.2021 19.09.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.16232 1.22682 +5.55%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.04255 3.24310 +6.59%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.53460 2.66113 +4.99%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.23755 1.31595 +6.34%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.43442 2.54310 +4.46%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.26144 2.37435 +4.99%
SEB aktīvais plāns 2.79832 2.95638 +5.65%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.62592 2.75865 +5.05%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri