Kāpēc pievienoties?

Ja Tu esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, tad saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu piedalīšanās pensiju 2. līmenī Tev ir obligāta un pensiju 2. līmenī Tu esi iesaistīts automātiski. Savukārt, ja Tu esi dzimis no1951. gada 2. jūlija (ieskaitot) līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), Tu pats vari izvēlēties vai pievienoties pensiju 2. līmenim, vai nē.

Pievienojoties pensiju 2. līmenim, Tev būs iespēja nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās, jo daļa no Tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām vecuma pensijām ar līdzekļu pārvaldītāju starpniecību tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū akcijās, obligācijās un citos vērtspapīros, kā arī banku noguldījumos, kas nodrošina lielāku ieguldījumu vērtības pieaugumu. Pasaules prakse liecina, ka ieguldījumu vērtībai ilgtermiņā ir tendence pieaugt straujāk nekā inflācijai un vidējai algai.

Naudu, kas tiek iemaksāta pensiju 1. līmenī, izmanto pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, bet nauda, kas tiek ieskaitīta pensiju 2. līmenī, tiks izmantota tikai Tavas pensijas izmaksai. Pensiju 1. līmenī tiek reģistrēta informācija par to, cik daudz sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veiktas Tavā pensijas kontā, bet nauda tajā netiek uzkrāta. Nauda tiek uzkrāta pensiju 2. līmenī.

Pensiju 1. līmenī reģistrētais kapitāls katru gadu tiek indeksēts, atkarībā no tā, kā pieaug vidējā darba alga valstī, no kuras veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Savukārt Tava iemaksātā nauda pensiju 2. līmenī pieaug atkarībā no ieguldījumu vērtības pieauguma jeb peļņas.

Atceries! Pēc lēmuma pieņemšanas par dalību pensiju 2. līmenī  un pēc šī lēmuma reģistrēšanas VSAA, Tu nevari atteikties no tā.

Piemērs, kā pelna ieguldījumu plāns

Šeit Tu vari redzēt vienkāršotu piemēru, kurā ir apskatīts viens ieguldījumu plāns ar 1 dalībnieku un ieguldījumiem tikai 3 ieguldījumu objektos. Tiek pieņemts, ka visi dalībnieki ir veikuši iemaksas tikai vienu reizi un līdzekļu pārvaldītājs gada laikā nav mainījis savu ieguldījumu struktūru.

1) VSAA reģistrē iemaksas dalībnieku individuālajos kontos:

Bērziņš – 45 EUR

2) VSAA pārskaita Ieguldījuma plāna kontā turētājbankā 45,00 EUR

3) VSAA pārskaita Ieguldījuma plāna kontā turētājbankā 45,00 EUR. Pārvaldītājs paziņo vienas daļas vērtību 1,0000 EUR un daļu skaitu 45 daļas.

4) VSAA sadala aprēķinātās daļas pa individuālajiem kontiem:

Bērziņš – 45 daļas

5) Pārvaldītājs saņemto naudu iegulda vērtspapīros:

30 akcijas A, cena 0,50 EUR, summa 15,00 EUR

10akcijas B, cena 1,10 EUR, summa 11,00 EUR

20 akcijas C, cena 0,95 EUR, summa 19,00 EUR

Kopā ieguldīti 45,00 EUR

6) Katru dienu pārvaldītājs veic ieguldījumu pārvērtēšanu, nosaka ieguldījumu vērtību, aprēķina vienas daļas vērtību un paziņo to VSAA.

7) Piemēram, pēc 12 mēnešiem iegādātajām akcijām ir šādas cenas:

30 akcijas A, cena 0,60 EUR, summa 18,00 EUR

10 akcijas B, cena 1,05 EUR, summa 10,50 EUR

20 akcijas C, cena 1,09 EUR, summa 21,80 EUR

Kopā vērtspapīru vērtība 50,30 EUR

Vienas ieguldījumu plāna daļas vērtība tiek aprēķināta pēc formulas:

daļas vērtība = aktīvu vērtība/ daļu skaits

Tātad mūsu piemērā: 50,30 EUR / 45 = 1,1177778 EUR

Dalībniekam šajā dienā ir šāds 2.pensiju līmeņa  kapitāls. Zinot iemaksas, mēs varam aprēķināt arī ieguldījumu ienesīgumu:

Bērziņš – iemaksa 45 EUR, daļu skaits 45, daļas vērtība 1,1177778 EUR, kapitāls 50,30 EUR, ienesīgums 11,78%


Partneri