Pensiju 1. līmenis

Valsts nefondētā pensiju shēma

 

Pensiju 1. līmenis – valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma, kurā iesaistās visi iedzīvotāji, kas paši veic vai par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šis līmenis nozīmē, ka Tu krāj gan savai pensijai, gan rūpējies par šodienas pensionāriem. Tas paredz jo ilgāk Tu strādāsi un maksāsi sociālās iemaksas, jo lielāku pensiju Tu saņemsi vecumdienās.

Pensiju 1. līmeni ieviesa 1996. gada 1.janvārī, un tajā iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Šis līmenis nodrošina vecuma pensijas visiem, kuri strādājuši algotu darbu vismaz 10 gadus. Pēdējie likuma „Par valsts pensijām” grozījumi paredz, ka minimālais apdrošināšanas stāžs  tiesībām uz valsts vecuma pensiju tiks palielināts līdz 15 gadiem, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, un līdz 20 gadiem, sākot ar 2025.gada 1.janvāri. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina un nodrošina pensiju 1.līmeņa vecuma pensiju izmaksu. Pašlaik sociālā iemaksa ir 35,09% no Tavas bruto algas, un pensijas kapitālā tiek reģistrēti 20%. Tev ir atvērts konts, kurā tiek reģistrētas veiktās iemaksas.

Pensiju 1. līmenis ir balstīts uz paaudžu un dzimumu solidaritātes principa. Paaudžu solidaritāte nozīmē to, ka iedzīvotāju maksājumi vecuma pensijām netiek uzkrāti kā ilgtermiņa ieguldījumi, bet izlietoti, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei. Dzimumu solidaritāte izpaužas noteikumā, ka gan sievietēm, gan vīriešiem pēc došanās pensijā tiek prognozēts vienāds pensiju izmaksu laika periods (vidējais vīriešu un sieviešu dzīves ilgums pēc došanās pensijā).

Partneri