Pensiju 1. līmenis

Valsts nefondētā pensiju shēma

 

Pensiju 1. līmenis – valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma, kurā iesaistās visi iedzīvotāji, kas paši veic vai par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šis līmenis nozīmē, ka Tu krāj gan savai pensijai, gan rūpējies par šodienas pensionāriem. Tas paredz jo ilgāk Tu strādāsi un maksāsi sociālās iemaksas, jo lielāku pensiju Tu saņemsi vecumdienās.

Pensiju 1. līmeni ieviesa 1996. gada 1. janvārī, un tajā iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina un nodrošina pensiju 1.līmeņa vecuma pensiju izmaksu. Vecuma pensiju piešķir personām, ja tās sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un to apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par 15 gadiem. Pašlaik valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09% no Tavas bruto algas. Savukārt pensijas kapitālā tiek reģistrēti 20% no bruto algas. Tev ir atvērts konts, kurā tiek reģistrētas veiktās iemaksas un uzkrātais kapitāls.

Pensiju 1. līmenis ir balstīts uz paaudžu un dzimumu solidaritātes principa. Paaudžu solidaritāte nozīmē to, ka iedzīvotāju maksājumi vecuma pensijām netiek uzkrāti kā ilgtermiņa ieguldījumi, bet izlietoti, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei. Dzimumu solidaritāte izpaužas noteikumā, ka gan sievietēm, gan vīriešiem pēc došanās pensijā tiek prognozēts vienāds pensiju izmaksu laika periods (vidējais vīriešu un sieviešu dzīves ilgums pēc došanās pensijā).

Partneri