Kāpēc pensijas kapitāls ir jāiegulda?

Veco cilvēku skaits valstī pieaug, kā arī palielinās viņu dzīves ilgums. Tāpēc īpaši svarīgs ir jautājums, kā palielināt pensijas un nodrošināt pensionāru materiālo labklājību.

Pievienojoties pensiju 2. un/vai 3. līmenim, Tev būs iespēja nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās, jo tas paredz, ka daļa no Tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām vecuma pensijai vai arī iemaksas privātajā brīvprātīgā pensiju shēmā ar līdzekļu pārvaldītāju starpniecību tiek ieguldītas finanšu un kapitāla tirgū – vērtspapīros, riska kapitālā un noguldījumos bankās, kas nodrošina lielāku Tava ieguldījuma vērtības pieaugumu nākotnē.

Kāpēc nevar tāpat sakrāt naudu, liekot to kaudzē, un, ejot pensijā, katru mēnesi no šīs kaudzes paņemt daļu? Atbilde ir pavisam vienkārša – ar katru gadu kaudzē esošās naudas vērtība samazinās, jo to ietekmē inflācija. Ieguldot naudu finanšu tirgū, ilgākā termiņā var nodrošināt naudas pirktspējas saglabāšanu. Pasaules pieredze rāda, ka, ieguldot finanšu tirgū, ilgtermiņā iespējams nopelnīt vairāk nekā „noēd” inflācija, jo šiem ieguldījumiem ilgākā termiņā ir lielāka atdeve nekā cenu kāpums. Darbojoties pēc principa „nauda pelna naudu”, pensiju kapitāls vairāku desmitu gadu laikā var pieaugt vairākkārt, salīdzinot ar sākotnēji veiktajām iemaksām. Izdevīgi ieguldot daļu no sociālās apdrošināšanas iemaksām un iemaksas brīvprātīgajā pensiju shēmā, iespējams palielināt kopējo pensiju kapitālu un sagaidāmās pensijas lielumu, jo cilvēks, dodoties pensijā, saņem uzkrāto pensijas kapitālu kopā ar ieguldījumu peļņu.

Tas, cik daudz Tu nopelnīsi, atkarīgs no iemaksu apjoma, Tava izvēlētā ieguldījumu plāna vai pensiju fonda ienesīguma jeb sākotnējo iemaksu pieauguma, kas ir izteikts procentos, un pensijas uzkrāšanas ilguma. Šie ir galvenie kritēriji, kas noteiks Tavas pensijas apmēru. Savas pensijas kapitāla pieaugumu varēsi uzzināt atkarībā no tā, kā ir mainījusies Tava ieguldījumu plāna daļas vērtība. Tā kā līdzekļu pārvaldītājs daļas vērtību nosaka un paziņo VSAA katru dienu, tad arī savam pensiju 2. līmeņa kapitālam Tu vari sekot līdzi katru dienu.


Partneri