Pensiju 2. līmenis

Valsts fondētā pensiju shēma

 

Pensiju 2. līmenis ietver valsts fondēto jeb uzkrājošo pensiju shēmu. Tas dod Tev iespēju veidot papildu uzkrājumus pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai. Tā mērķis ir palielināt Tavu pensiju kapitālu un pensijas lielumu, daļu no sociālajām iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū vērtspapīros un banku noguldījumos.

Iemaksas pensiju 2. līmenī tiek veiktas automātiski no Tavas bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām.

Tālāk tās tiek ieguldītas Tevis izvēlētā ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā. Pensiju 2. līmeņa kapitāla pārvaldīšanu līdzekļu pārvaldītājs veic ar turētājbankas starpniecību. Turētājbankas uzdevums ir ne tikai glabāt pensiju 2. līmeņa līdzekļus , bet arī uzraudzīt, lai līdzekļu pārvaldītājs tos ieguldītu saskaņā ar ieguldīšanas noteikumiem.

Līdzekļu pārvaldītājs atbilstoši pārskaitītajai naudas summai emitē izvēlētā ieguldījumu plāna daļas un to skaitu paziņo VSAA.

VSAA Tavā kontā reģistrē Tavam pensiju kapitālam atbilstošo ieguldījumu plāna daļu skaitu. Kad Tavā kontā tiek veiktas papildus iemaksas, tās automātiski tiek pārvērstas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļās. Plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem.

Pārvaldītājs dod rīkojumu turētājbankai ieguldīt pensiju kapitālu finanšu tirgū, ievērojot ieguldījumu plānā noteikto ieguldījumu politiku. Tādējādi tiek radīts kapitāla pieaugums – Tevis ieguldītā nauda pelna finanšu tirgū, lai Tu saņemtu lielāku pensiju.

Sasniedzot pensijas vecumu, Tava ieguldītā nauda, kā arī kapitāla pieaugums tiks izmantoti Tavai pensijai!

Uzkrātā pensiju 2. līmeņa kapitāla apmērs ir atkarīgs no:

  • Tavas algas;
  • spēkā esošās iemaksu likmes;
  • ieguldījumu peļņas;
  • dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Pārvaldītāja un turētājbankas pārraudzību no valsts puses veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Pensiju 2. līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. No šī datuma daļa no Tavām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek izmaksāta esošajiem pensionāriem, bet gan ieguldīta un uzkrāta Tavai pensijai. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt, lai pensijas kapitāls pieaugtu straujāk nekā inflācija un vidējā darba alga valstī. Uzkrātā nauda paralēli 1.pensiju līmeņa pensijai dos Tev papildu ienākumus vecumdienās.

Ja Tu esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, Tu strādā un esi vismaz 15 gadus vecs, tad pensiju 2. līmenim Tu esi pievienots automātiski. Tev atliek tikai izvēlēties savu ieguldījuma plānu un līdzekļu pārvaldītāju! Lai izvēlētos, Tev ir jāiesniedz iesniegums par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli/maiņu.

Ja Tu esi dzimis no 1951. gada 2. jūlija (ieskaitot) līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), tad Tev ir iespēja brīvprātīgi pievienoties pensiju 2. līmenim . Kad esi izlēmis pievienoties pensiju 2. līmenim, Tev ir jāiesniedz iesniegums par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli/maiņu. Vienlaicīgi ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli, Tu tiksi reģistrēts kā pensiju 2. līmeņa dalībnieks.

Iesaistoties pensiju 2. līmenī, papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic.

Iesniegt iesniegumu valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei/maiņai var:

E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai

  • Personīgi jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu);
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu
    (uz e-pastu: vsaa@vsaa.lv).

Partneri