Kā izvēlēties piemērotāko ieguldījumu vai pensiju plānu?

Viens no Taviem galvenajiem uzdevumiem ir izvēlēties savai situācijai un mērķiem atbilstošāko līdzekļu pārvaldītāju, ieguldījumu plānu vai pensiju plānu.

Līdzekļu pārvaldītāju starpā darbojas konkurence, un tie ir ieinteresēti piedāvāt Tev visizdevīgākos pakalpojumus par visizdevīgākajām cenām. Tev savukārt ir izvēle, kuram pārvaldītājam uzticēt savu pensijas kapitālu.

Finanšu tirgos ir ļoti daudz dažādu naudas ieguldīšanas iespēju, no drošākiem ieguldījumiem valsts parādzīmēs un obligācijās līdz riskantākiem, tomēr potenciāli ienesīgākiem ieguldījumiem uzņēmumu akcijās.

Līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vairākus plānus ar dažādu peļņas un riska pakāpi, kas ir atkarīga no tā, kādos vērtspapīros un depozītos Tavs pensijas kapitāls tiks ieguldīts. Tāpēc, pirms izvēlēties ieguldījumu plānu, Tev ir jāizprot, kādas priekšrocības ir katram ieguldījuma veidam, kā arī jāzina, cik daudz Tu vēlies riskēt.

1. solis – izvēlies riska pakāpi!

Lai izvēlētos sev atbilstošāko ieguldījumu vai pensiju plānu, ir jāsaprot, cik lielā mērā Tu esi gatavs riskēt un kādas ir Tavas ieguldījumu prioritātes ieguldīt stabilos valsts vērtspapīros vai potenciāli lielāku peļņu nesošajās uzņēmumu akcijās.
Kaut pastāv daudzi un dažādi ieguldījumu un pensiju plāni ar dažādu riska pakāpi, pamatā tos var iedalīt 3 veidos:

Konservatīvie – nauda tiek ieguldīta stabilos, drošos vērtspapīros, kas parasti ir valsts vai uzņēmumu parādzīmes vai obligācijas. Šie plāni ir ar nelielu ienesīgumu, taču nav tik svārstīgi kā ieguldījumi akcijās. Dēļ mazā svārstīguma konservatīvie plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir mazāk kā 10 gadi.

Sabalansētie – nauda tiek ieguldīta finanšu kapitāla tirgos tā, lai peļņas gūšana un ar to saistītā nenoteiktība (risks) būtu līdzsvarā ar pensiju kapitāla saglabāšanu un ieguldījumu drošību. Sabalansētie plāni var ieguldīt līdz 25% uzņēmumu akcijās, tādējādi palielinot plāna sagaidāmo ilgtermiņa atdevi. Sabalansētie plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir vismaz 10 gadi.

Aktīvie – nauda tiek ieguldīta dažādu uzņēmumu akcijās, jo tradicionāli ilgtermiņā akcijām ir vislielākais ienesīgums. Aktīvie plāni var ieguldīt akcijās līdz 50% no saviem līdzekļiem. Tomēr der atcerēties, ka ieguldījumi akcijās ir saistīti arī ar lielāku risku, tātad svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir vismaz 10 gadi.

Svarīgi atcerēties sakarību: jo augstāka paredzamā peļņa, jo lielākas svārstības ieguldījumu vērtībai.

Izvēlies savu pensiju 2. līmeņa (valsts fondēto pensiju shēmas) ieguldījumu plānu atbildīgi!

Izvēloties atbilstošo plānu, svarīgs ir personas paredzamais dalības laiks pensiju 2. un 3. līmenī līdz aiziešanai vecuma pensijā. Jo laiks līdz vecuma pensijai ilgāks, jo persona ir spējīga uzņemties lielāku risku un otrādi–tuvojoties pensijas vecumam, spēja uzņemties risku samazinās.

Tāpēc personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 vai mazāk gadi, ieteicams pāriet no aktīvajiem uz konservatīvajiem plāniem. Citādi aktīvo plānu dalībniekiem neilgu laiku pirms aiziešanas pensijā var nākties piedzīvot ļoti straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas būtiski ietekmēs arī sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.

2.solis – izvēlies līdzekļu pārvaldītāju!

Izvēloties ieguldījumu vai pensiju plānu, svarīgu lomu spēlē līdzekļu pārvaldītāja reputācija. Tā kā līdzekļu pārvaldītāja pienākums būs pārvaldīt Tavus naudas līdzekļus, tad ir svarīgi, lai Tu šai finanšu iestādei uzticētos un tā Tevi nepieviltu.

Kā to noteikt? Kam pievērst uzmanību?

Pieredze – vispirms ir svarīgi zināt, cik ilga pieredze Tavam izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam ir līdzekļu vai ieguldījumu fondu pārvaldīšanā. Lai kļūtu par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence. Tāpat ir vērtīgi zināt, vai Tevis izvēlētais līdzekļu pārvaldītājs nav saņēmis brīdinājumus par būtiskiem pārkāpumiem savā darbībā.

Pārvaldīšanas izmaksas – kaut arī normatīvie akti regulē maksimālo apjomu līdzekļu pārvaldīšanas izmaksām, tomēr katrs līdzekļu pārvaldītājs nosaka savu, atšķirīgu maksu par pakalpojumiem un darījumu veikšanu, tai skaitā arī par maksājumiem trešajām personām: turētājbankai, zvērinātiem revidentiem, auditoriem, brokeriem.

Caurskatāmība  pievērs uzmanību, cik precīzi tiek ievēroti ieguldījumu principi un ieguldījumu politika un vai Tu saņem skaidru informāciju par līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu struktūru un apjomu.

Ērtības – pievērs uzmanību arī tam, kādas iespējas Tev ir sekot līdzi līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumiem, uzturēt saikni ar savu līdzekļu pārvaldītāju, kā Tu vari saņemt atskaiti par ieguldījumu pārvaldīšanas rezultātiem.

Vēl ir svarīgi zināt, kas ir Tava izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja turētājbanka. Turētājbanka ir banka, ar kuru līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis līgumu par līdzekļu turēšanu, un tā veic Tava līdzekļu pārvaldītāja darbības ikdienas uzraudzību. Turētājbankā ir atvērti visi ieguldījumu un pensiju plāna konti (norēķinu un vērtspapīru konti), kur tiek glabāti gan par plāna līdzekļiem iegādātie vērtspapīri, gan neieguldītā nauda. Turētājbanka arī pārbauda visu līdzekļu pārvaldītāja sagatavotos rīkojumus par līdzekļu ieguldīšanu atbilstību plāna noteikumiem. Vēl turētājbankas pienākums ir neizpildīt nevienu līdzekļu pārvaldītāja rīkojumu, kas ir pretrunā ar plāna noteikumiem. Pretējā gadījumā turētājbanka uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas Tev varētu rasties.

3.solis – izvēlies ieguldījumu vai pensiju plānu!

Kad esi sapratis, kāda riska pakāpe Tev ir pieņemama, un izvēlējies, Tavuprāt, uzticamāko un drošāko līdzekļu pārvaldītāju, atliek izraudzīties Tavām interesēm atbilstošāko ieguldījumu vai pensiju plānu.

Kādu ieguldījumu vai pensiju plānu izvēlēties, ir tikai un vienīgi Tavā ziņā! Ja Tavs izvēlētais plāns Tevi neapmierinās, Tu to varēsi mainīt.


Partneri