Kā saņemt pensiju?

Dodoties pensijā, Tu varēsi izvēlēties, vai  pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam pensijas kapitālam un saņemt abas pensijas daļas kopā, vai arī, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu,  pensiju 2. līmenī uzkrāto pensijas kapitālu uzticēt paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, kas katru mēnesi (ceturksni, gadu) izmaksās pensiju 2. līmenī uzkrāto.
Noslēdzot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību tiks nodrošināta noteikta apjoma ikmēneša pensijas izmaksa līdz Tava mūža beigām. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā Tev būs iespēja norādīt labuma guvēju, kurš pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves varēs saņemt viņa uzkrāto pensiju noteiktu laiku. Precīzu informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā Mūža pensijas apdrošināšanu, var uzzināt VSAA mājas lapā.

No 2020.gada 1.janvāra pensiju 2.līmeņa dalībniekam, kurš nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Pastāv 3 iespējas:

– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Ja persona vēlas savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu nodot mantojumā vai pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, norādot attiecīgo izvēli.
Savukārt, visos gadījumos, kad persona savu izvēli nebūs norādījusi, mirušā pensiju 2.līmeņa uzkrājumu VSAA ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties iesniegumu „Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2.līmeņa mantošanas iespējām atrodama interneta vietnē www.kampensiju.lv


Partneri