Kā saņemt pensiju?

Dodoties pensijā, Tu varēsi izvēlēties, vai  pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam pensijas kapitālam un saņemt abas pensijas daļas kopā, vai arī, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu,  pensiju 2. līmenī uzkrāto pensijas kapitālu uzticēt paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, kas katru mēnesi (ceturksni, gadu) izmaksās pensiju 2. līmenī uzkrāto.
Noslēdzot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību tiks nodrošināta noteikta apjoma ikmēneša pensijas izmaksa līdz Tava mūža beigām. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā Tev būs iespēja norādīt labuma guvēju, kurš pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves varēs saņemt viņa uzkrāto pensiju noteiktu laiku. Precīzu informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā Mūža pensijas apdrošināšanu, var uzzināt VSAA mājas lapā.

Ja  pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, pensijas kapitāls un laika gaitā gūtā peļņa tiks ņemti vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem. Tiešā veidā mantot uzkrāto pensiju 1.un 2. līmeņa  kapitālu nevar.


Partneri