Kalkulators

Vecuma pensijas iespējamo apmēru var aprēķināt, izmantojot vecuma pensijas kalkulatoru.                 Aprēķinā tiks izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī Jums ir tiesības uz vecuma pensiju un uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs.                   Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā www.latvija.gov.lv                                                       Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Partneri