Pensiju sistēma

Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas 3 līmeņu pensiju sistēma. Tā ietver:

Pensiju 1. līmeni (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma);
Pensiju 2. līmeni (valsts fondēto pensiju shēma);
Pensiju 3. līmeni (privātā brīvprātīgā pensiju shēma).

 

Katra pensiju līmeņa funkcionalitāte un mērķi ir atšķirīgi, lai nodrošinātu visas pensiju sistēmas stabilitāti un samazinātu demogrāfiskos vai finansiālos riskus.

Tā ir sistēma, kurā apvienota gan katra cilvēka personiskā ieinteresētība savu vecumdienu nodrošināšanā, gan paaudžu solidaritāte. Pensiju sistēmas galvenais princips: jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka būs pensija rīt. Visu trīs pensijas līmeņu vienlaikus pastāvēšana nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, jo izlīdzina katrā līmenī iespējamo demogrāfisko vai finansiālo risku.

Pensiju 1. līmenī iesaistās visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Veiktās iemaksas tiek izmaksātas esošajiem pensionāriem, kā arī katra iemaksu veicēju personīgajā kontā tiek reģistrēta informācija pensijai. Pirms tiek aprēķināta pensija, notiek pensijas kapitāla aktualizācija – pensijas apmērs tiek pārrēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem

Daļa no sociālajām iemaksām tiek novirzīta pensiju 2. līmenim – jeb uzkrājošajai pensiju shēmai. Tālāk tā tiek novirzīta kādā Tevis izvēlētā ieguldījumu plānā, kur plāna pārvaldnieks to iegulda finanšu tirgos. Ieguldīšana finanšu tirgos ļauj ne tikai saglabāt uzkrāto pensijas apmēru, bet arī palielināt tā vērtību. Šie līdzekļi tiek uzkrāti tieši Tev izveidotā kontā un tos varēsi izmantot sasniedzot valstīt noteikto pensijas vecumu.

Papildus, ir iespējams veikt arī brīvprātīgas iemaksas pensiju 3. līmenī – privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā. Tu personīgi vai arī ar sava darba devēja starpniecību vari veikt iemaksas kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šie līdzekļi, līdzīgi kā pensiju 2. līmenī, ar pārvaldnieku starpniecību tiek ieguldīti finanšu tirgos. Šo pensiju Tu vari saņemt no 55 gadu vecuma – pirms pensijas vecuma sasniegšanas, kā arī, ja iemaksas veic Tu pats, Tu vari saņemt daļēju ienākuma nodokļa atmaksu.

Tikai visu trīs pensijas līmeņu darbība nodrošinās Tavu labklājību vecumdienās!


Partneri