Mans konts

Kļūstot par pensiju 2. līmeņa dalībnieku, Tev tiek atvērts individuāls pensiju 2. līmeņa konts, kurā reģistrē visas par Tevi veiktās iemaksas. Atšķirībā no naudas konta bankā Tavā pensiju kontā nauda netiek glabāta tiešā veidā, bet tiek nepārtraukti ieguldīta, lai nestu peļņu un nodrošinātu lielāku pensiju vecumdienās.

Pēc iemaksu reģistrēšanas Tavā kontā attiecīgā naudas summa piecu darba dienu laikā tiek pārskaitīta Tava izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā, savukārt Tavā pensiju kontā tiek reģistrēts Tavam pensiju kapitālam atbilstošo ieguldījumu plāna daļu skaitu. Tas nozīmē, ka, izvēloties ieguldījumu plānu, Tu par savu pensiju 2. līmeņa kapitālu iegādājies ieguldījumu plāna daļas.

Kad Tavā kontā tiek veiktas papildus iemaksas, tās automātiski tiek pārvērstas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļās. Katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 eiro. Turpmāk ieguldījumu plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Pamatojoties uz informāciju par ieguldījumu plāna vienas daļas vērtību konkrētajā dienā, ir iespējams aprēķināt katras personas uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu noteiktā brīdī.

Tātad Tavā pensiju kontā glabājas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļas, un, ja vēlies uzzināt, cik liela pensija Tev ir uzkrāta, pareizini sev piederošo ieguldījumu plānu daļu skaitu ar ieguldījumu plānu daļas vērtību. Ieguldījumu plānu daļas ikdienas vērtību līdzekļu pārvaldītāji aprēķina un publicē katru dienu, tā atkarīga no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv pensiju 2.līmeņa dalībniekiem ir pieejami šādi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumi:

Saņemt informāciju

Šis pakalpojums satur visu iedzīvotājiem būtiskāko informāciju par VSAA sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā, par dalību pensiju 2. līmenī. Katrs portāla lietotājs var sekot VSAA rīcībā esošajai informācijai par savu izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, uzzināt uzkrātā kapitāla apmēru savā pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izrakstā. Pensiju 2. līmeņa dalībnieki var  paši prognozēt vai modelēt savu iespējamo vecuma pensiju, ņemot vērā pensiju 2. līmeņa kapitālu.

Šeit var noskaidrot laiku, kad uzsākta dalība pensiju 2.līmenī, redzēt savu līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi.

Šeit var iegūt informāciju par izdarīto izvēli pensiju 2.līmeņa mantošanai.

Šeit iegūstami dati par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu gan pēdējā gada laikā, gan jebkurā citā iepriekšējā periodā.

Iesniegt iesniegumu 

Iesniegt iesniegumu vai iegūt informāciju par pensiju 2.līmeni var arī jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā (ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu).

Partneri