Mans konts

Kļūstot par pensiju 2. līmeņa dalībnieku, Tev tiek atvērts individuāls pensiju 2. līmeņa konts, kurā reģistrē visas par Tevi veiktās iemaksas. Atšķirībā no naudas konta bankā Tavā pensiju kontā nauda netiek glabāta tiešā veidā, bet tiek nepārtraukti ieguldīta, lai nestu peļņu un nodrošinātu lielāku pensiju vecumdienās.

Pēc iemaksu reģistrēšanas Tavā kontā attiecīgā naudas summa piecu darba dienu laikā tiek pārskaitīta Tava izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā, savukārt Tavā pensiju kontā tiek reģistrēts Tavam pensiju kapitālam atbilstošo ieguldījumu plāna daļu skaitu. Tas nozīmē, ka, izvēloties ieguldījumu plānu, Tu par savu pensiju 2. līmeņa kapitālu iegādājies ieguldījumu plāna daļas.

Kad Tavā kontā tiek veiktas papildus iemaksas, tās automātiski tiek pārvērstas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļās. Katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 eiro. Turpmāk ieguldījumu plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Pamatojoties uz informāciju par ieguldījumu plāna vienas daļas vērtību konkrētajā dienā, ir iespējams aprēķināt katras personas uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu noteiktā brīdī.

Tātad Tavā pensiju kontā glabājas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļas, un, ja vēlies uzzināt, cik liela pensija Tev ir uzkrāta, pareizini sev piederošo ieguldījumu plānu daļu skaitu ar ieguldījumu plānu daļas vērtību. Ieguldījumu plānu daļas ikdienas vērtību līdzekļu pārvaldītāji aprēķina un publicē katru dienu, tā atkarīga no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pensiju 2.līmeņa dalībniekiem ir pieejami šādi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumi:

– šeit var noskaidrot laiku, kad uzsākta dalība pensiju 2.līmenī, redzēt savu līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi.

– šeit var iegūt informāciju par pēdējo veikto līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu.

– šeit iegūstami dati par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu gan pēdējā gada laikā, gan jebkurā citā iepriekšējā periodā.

Informāciju, kā pareizi lasīt konta izrakstu, Tu vari atrast šeit:

Iesniegt iesniegumu valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei/maiņai var:

Partneri