Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija

AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.60%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.56%
CBL dzīves cikla plāns Millennials Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.48%
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.71%
CBL Indeksu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
CBL Universālais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.63%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.53%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.53%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.44%
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
1.10%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
1.10%
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Vidējs
0.74%
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.60%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.90%
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.32%
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.50%
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
1.10%
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Vidējs
0.50%
SEB aktīvais plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Vidējs
0.89%
SEB dinamiskais plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.45%
SEB indeksu plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.30%
SEB konservatīvais plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.45%
SEB sabalansētais plāns Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Vidējs
0.45%
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.479%
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.479%
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.479%
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
nav pieejams, jo reģistrācijas brīdī Ieguldījumu plāns nav uzsācis darbību
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Augsts
0.43%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija:
Zems
0.39%

Partneri