Jaunumi

30.11.2023

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” nosaukums mainīts uz “Signet Aktīvais Plāns”

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2023.gada 21.novembrī stājās spēkā grozījumi Sabiedrības pārvaldītā valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (turpmāk – ieguldījumu plāns) prospektā un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā. Grozījumi ieguldījumu plāna normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka […]

28.11.2023

Latvijā sākas “Tavas pensijas nedēļa”

27.11.2023. ir sākusies “Tavas pensijas nedēļa” – pasākumu un aktivitāšu kopums, kuru Latvijas finanšu nozares dalībnieki rīko jau trešo reizi, lai veicinātu pārdomātu un savlaicīgu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu. “Tavas pensijas nedēļā” iedzīvotājiem tiks atgādināts, ka labākais laiks, lai sāktu veidot pārdomātu pensijas uzkrājumu, ir jau no pirmās algas, bet nākamais labākais brīdis ir tagad. Nedēļā […]

09.10.2023

Jauns līdzekļu pārvaldītājs IPAS ”VAIRO” sāk piedāvāt adaptīvos pensiju 2.līmeņa plānus

IPAS “VAIRO” ir  neatkarīgs, vietējais uzņēmums, kas ir izveidots ar misiju vairot Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus un sekmēt sabiedrības labklājību, sasniedzot pensijas vecumu. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par specializētu uzkrājumu pārvaldītāju un piedāvāt mūsdienīgu un ikvienam Latvijas iedzīvotājam pielāgotu  pensiju plānu pārvaldīšanu. No šī gada oktobra “VAIRO” Latvijas iedzīvotājiem sāk piedāvāt trīs pensiju 2. līmeņa plānus: […]

29.06.2023

Luminor pensiju 2.līmeņa plāniem mainīti nosaukumi un ieviests jauns plāns – “Luminor 16-48”

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pensiju plāna izvēli un veicinātu finanšu tirgu doto iespēju maksimālu izmantošanu, veidojot uzkrājumu savai pensijai, sākot ar 2023. gada 29. jūniju Luminor ir pārdēvējis daļu savus pensiju 2.līmeņa plānus, kā arī darbību uzsāk jauns pensiju 2.līmeņa plāns “Luminor 16-48”. “Luminor 16-48” ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt tā vērtības pieaugumu ilgtermiņā, līdz 100% […]

12.04.2023

Izmaiņas “Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”” ieguldījumu politikā

Sākot ar 2023. gada 12. aprīli “Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”” līdzās ieguldījumiem finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu (piemēram, obligācijas), līdz 25% plāna līdzekļu drīkstēs ieguldīt arī kapitāla vērtspapīros (piemēram, uzņēmumu akcijās). Plāna mērķis ir panākt ieguldījumu plānā veikto iemaksu vērtības pieaugumu ar iespējami mērenām svārstībām. Mūsuprāt, ieguldījumi obligācijās apvienojumā ar nelielu akciju īpatsvaru ļaus veiksmīgi […]

17.02.2022

Izveidots pirmais pasīvais pensijas 2. līmeņa plāns bez komisijas maksas

  Pensiju plānu pārvaldītājiem, kuru pamatā ir pasīvs pārvaldīšanas darbs, iedzīvotāji katru gadu komisijās pārmaksā vidēji 0.42 % no sava uzkrājuma apjoma, kas šobrīd ir vairāk kā 2 miljoni eiro gadā. CBL Asset Management izveidojis pensijas 2. līmeņa plānu, kas tiek pārvaldīts pasīvi un kam netiek piemērota pārvaldīšanas maksa. 42 % iedzīvotāju nezina, kā tiek […]

08.11.2021

Jauni Swedbank indeksu plāni pensiju 2. un 3. līmenī – “Dinamika Indekss”

Sākot ar 2021. gada 8. novembri, darbību sāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Swedbank Ieguldījumu plāns Dinamika Indekss” un pensiju 3. līmeņa plāns “Swedbank Pensiju plāns Dinamika Indekss”. Abu plānu līdzekļi tiks pārvaldīti ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no aktīviem ieguldot pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un īstenojot pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas […]

08.10.2021

Pabeigta SEB pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pievienošana

  IPAS “SEB Investment Management” šī gada 6. oktobrī ir veikusi izmaiņas ieguldījumu plānu piedāvājumā – ‘’SEB Eiropas plāns” ir pievienots “SEB aktīvajam plānam”, bet “SEB Latvijas plāns” ir pievienots “SEB konservatīvajam plānam”. Pievienošanas rezultātā visi “SEB Eiropas plāns” un “SEB Latvijas plāns” aktīvi ir pārnesti attiecīgi uz “SEB aktīvais plāns” un “SEB konservatīvais plāns”. […]

05.10.2021

Otrā pensiju līmeņa plāns “INDEXO Jauda 16-50” ieguldīs akcijās līdz 100%

Pateicoties pozitīvajiem grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, ar 1. oktobri tiek ievērojami efektivizēta INDEXO 2. pensiju līmeņa plānu darbība. Pirmkārt, ieguldījumi uzņēmumu akcijās varēs veidot līdz pat 100% no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “INDEXO Jauda 16-50″ aktīviem. Paredzams, ka papildu ieguldījumi akcijās varētu palielināt gaidāmo ilgtermiņa ienesīgumu par aptuveni 1% gadā. Ņemot […]

24.09.2021

Swedbank dzīvescikla pensiju plāni 1970+, 1980+ un 1990+ turpmāk akcijās ieguldīs līdz 100% no plānu aktīviem

Sākot ar 2021. gada 24. septembri, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāni “Swedbank Ieguldījumu plāns 1970+”, “Swedbank Ieguldījumu plāns 1980+” un “Swedbank Ieguldījumu plāns 1990+” drīkst veikt ieguldījumus akcijās līdz 100% no plāna aktīviem. Augstāks akciju īpatsvars ļaus nodrošināt augstākas atdeves iespējas ilgtermiņā un lielāku uzkrāto kapitālu – pensiju plānu dalībniekiem. Joprojām plānos tiks ievērots dzīvescikla princips, […]


Partneri