Pensiju 3. līmenis

Privātā brīvprātīgā pensiju shēma

Pensiju sistēmas 3. līmenis ir iespēja Tev brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Tas nozīmē, ka papildus pensiju sistēmas 1. un 2. līmenim Tu individuāli vai ar sava darba devēja starpniecību daļu savu ienākumu vari brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Tā ir iespēja parūpēties par savām vecumdienām, regulāri veicot iemaksas ilgu laika posmu. Laika gaitā veidotais uzkrājums Tev kalpos par papildinājumu valsts garantētajai pensijai.

Privātā brīvprātīgā pensiju shēma jeb pensiju 3. līmenis sāka darboties 1998. gada jūlijā, un tas dod Tev iespēju brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai valsts garantētajai pensiju 1. un 2. līmeņa pensijai. Naudas summa, ko Tu un/vai Tavs darba devējs regulāri iemaksā pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērtspapīros, un atkarībā no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas, vispārējās situācijas finanšu tirgos, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina atbilstošu ieguldījuma atdevi.

Pastāv divu veidu privātie pensiju fondi: slēgtie, kas paredzēti fondu dibinātāju (uzņēmumu) darbiniekiem, un atklātie, par kuru dalībniekiem var kļūt jebkura privātpersona tieši vai ar darba devēja starpniecību.

Likums paredz, ka tiesības veidot privātos fondus ir Latvijas komercbankām, kurām ir tiesības pieņemt fizisko personu noguldījumus, apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības uz dzīvības apdrošināšanu, kā arī juridiskajām personām. Privātie pensiju fondi iemaksāto naudu iegulda, ar mērķi ne vien saglabāt, bet arī vairot uzkrājumu vērtību ilgā laika termiņā.

Der zināt! 

  • Tev ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt pilnīgu pārskatu par tā finansiālās darbības rezultātiem.
  • Ja Tevi neapmierina izvēlētā pensiju fonda darbība, Tev ir tiesības pārskaitīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.
  • Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā Tavā labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem.
  • Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veic Tu pats, tad arī Tev ir tiesības saņemt likumdošanā paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Pēc attiecīgā gada beigām iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarāciju, kurā atspoguļo gada laikā pensiju fondā iemaksātās summas.

Partneri