Atšķirības starp pensiju līmeņiem

Pensiju 1. līmenis – valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma. Šis līmenis nozīmē, ka no Tavas algas tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras tiek uzskaitītas gan Tavai pensijai, gan izmaksātas šodienas pensionāriem. Tas paredz – jo Tu ilgāk strādāsi un maksāsi sociālās iemaksas, jo lielāku pensiju saņemsi vecumdienās.

Pensiju 2. līmenis – valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma. Tās mērķis ir palielināt Tavu pensijas kapitālu un arī pašu pensijas lielumu, daļu no sociālajām iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū vērtspapīros un banku depozītos.

Pensiju 3. līmenis – privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Iespēja brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai, veicot individuālas iemaksas vai ar sava darba devēja starpniecību daļu savu ienākumu novirzīt kādā no privātajiem pensiju fondiem.

Tātad, nauda, kas tiek iemaksāta pensiju 1.līmenī, tiek izmantota pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, kā arī uzskaitīta Tavai pensijai, savukārt nauda, kas tiek iemaksāta pensiju 2. un 3. līmenī, tiks izmantota tikai Tavas pensijas kapitāla uzkrāšanai, palielināšanai un izmaksai.


Partneri