Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.9884610 0.28 6.31 0.59 -0.63 - - - - 8 151 055 805
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7288166 0.11 5.01 0.64 1.37 1.23 2.23 1.77 3.73 365 560 886 124 042
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.0626472 0.19 5.80 2.07 5.80 - - - - 46 552 542 5 295
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.0970887 0.26 5.60 1.98 2.71 2.68 4.32 3.49 4.59 26 466 685 17 598
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0553174 0.27 6.92 2.77 3.97 - - - - 610 087 101
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0340881 0.28 4.66 1.60 2.36 2.41 3.82 3.92 3.73 270 033 299 57 938
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.8406536 0.48 7.13 0.18 -1.69 3.09 4.99 4.05 5.29 65 818 688 33 876
SEB aktīvais plāns 2.4919606 0.28 5.60 1.79 0.94 0.95 2.32 2.80 3.46 436 777 550 136 330
SEB Eiropas plāns 2.4919887 0.35 5.94 1.00 0.83 1.06 2.68 2.56 3.48 63 549 015 18 466
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4067669 0.09 4.51 1.03 0.73 1.34 2.48 3.18 5.58 1 208 363 655 417 543
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 0.9965837 0.25 7.09 0.35 - - - - - 1 660 926 411
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.0673859 0.29 7.59 1.33 6.12 - - - - 47 855 493 10 120
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0366505 0.33 3.67 - - - - - - 151 099 45
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 0.9882619 0.29 5.70 0.46 - - - - - 1 209 110 254
SEB dinamiskais plāns 0.9986649 0.50 8.11 0.58 -0.13 - - - - 22 658 830 11 671
SEB indeksu plāns 1.0641586 0.39 7.54 1.27 6.42 - - - - 4 894 386 911
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0153800 0.12 - - - - - - - 1 997 862 441
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0154359 0.12 - - - - - - - 2 205 616 553
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0297444 0.13 7.34 0.72 2.98 - - - - 5 730 814 6 320
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.1746228 0.17 3.45 1.83 1.30 1.67 2.50 2.70 4.13 21 864 703 12 013
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2886972 0.12 2.75 0.91 0.98 0.63 1.32 2.03 3.73 127 836 773 31 833
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.5379150 0.38 5.41 1.35 2.21 4.41 4.72 3.96 4.74 41 339 807 20 979
SEB sabalansētais plāns 2.4208196 0.17 3.70 1.62 0.52 0.53 1.39 1.98 3.04 225 565 982 59 160
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.5001538 0.09 2.48 2.20 1.02 0.37 1.24 1.60 3.51 122 653 960 48 168
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0106278 0.05 1.85 1.51 - - - - - 3 531 860 2 176
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5272180 0.06 0.78 0.77 -0.11 0.84 1.12 1.57 3.49 25 658 690 19 874
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6752817 0.07 1.74 1.66 1.05 0.08 0.30 1.06 1.76 126 481 773 41 681
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4893276 0.13 3.14 1.65 2.28 2.47 3.34 3.09 4.22 38 937 154 25 723
SEB konservatīvais plāns 2.0563766 0.07 1.80 1.74 0.27 0.36 0.72 1.22 2.80 60 819 630 20 710
SEB Latvijas plāns 2.5435440 0.00 0.73 0.61 1.05 -0.01 0.10 1.26 3.10 126 789 664 48 589
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2910459 0.07 1.53 1.36 1.40 1.09 0.65 1.40 3.03 391 456 616 117 354
KOPĀ visi plāni 3 893 184 208 1 290 980

Partneri