Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi 15.gadi
Aktīvie plāni 50%
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM 1.0633669 0.95 -14.37 -9.12 5.40 2.56 - - - 11 376 159 1 302
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.8758849 0.43 -12.18 -6.76 2.30 1.40 1.13 2.12 2.64 470 407 403 122 065
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.2577069 0.92 -7.24 1.63 7.02 5.34 - - - 121 058 738 11 054
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.3701060 0.97 -8.38 -2.79 7.42 4.08 3.39 3.64 3.13 88 393 957 20 377
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.1780391 0.74 -10.01 -3.74 4.43 2.23 2.03 3.50 - 329 055 182 47 426
SEB aktīvais plāns 2.6753525 -0.24 -11.04 -5.32 4.59 2.37 1.58 2.68 2.64 581 617 297 117 006
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5373987 0.80 -9.69 -3.29 4.03 1.67 1.42 3.09 2.21 1 304 844 303 297 092
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0261122 -0.31 -19.27 -13.70 1.54 0.73 - - - 29 591 239 9 564
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.1597233 1.33 -10.37 -0.48 9.66 5.46 - - - 10 290 167 1 665
Aktīvie plāni 100%
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0515456 -0.34 -18.95 -11.45 2.77 1.69 - - - 9 755 953 3 895
CBL Indeksu plāns 0.9523703 1.49 - - - - - - - 2 357 017 562
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.3827522 1.74 -7.91 5.14 13.30 8.69 - - - 338 281 190 52 656
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.2593179 2.28 -9.44 1.16 12.49 6.94 - - - 12 207 998 2 151
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 0.9916046 1.54 -11.69 - - - - - - 4 424 507 519
SEB dinamiskais plāns 1.1727201 -0.82 -10.98 -0.82 11.01 5.43 - - - 120 246 433 33 353
SEB indeksu plāns 1.3769439 -0.85 -8.51 4.37 13.03 8.59 - - - 54 637 873 7 161
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.2368643 2.32 -10.73 2.56 12.50 6.70 - - - 255 817 625 40 140
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.2362564 2.32 -10.74 2.55 12.51 6.69 - - - 239 789 523 43 711
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.2485877 2.32 -10.79 2.54 12.54 6.61 - - - 136 324 241 76 694
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 0.9003742 2.31 -9.96 - - - - - - 4 514 132 647
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.2986124 0.43 -8.24 -5.93 3.08 1.71 1.64 2.66 2.86 42 819 490 11 213
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3119868 0.37 -9.83 -6.01 0.96 0.18 0.36 2.04 2.79 145 129 736 25 359
SEB sabalansētais plāns 2.4588013 0.00 -9.25 -6.27 1.38 0.44 0.32 1.60 2.37 289 901 775 52 125
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4194417 0.09 -11.25 -10.33 -2.76 -1.44 -0.65 1.03 2.44 211 260 736 83 163
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.9602546 0.34 -8.30 -7.88 -2.72 -1.97 - - - 24 150 638 9 100
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4684180 -0.04 -7.32 -7.38 -0.72 -0.98 -0.22 1.63 2.80 65 706 083 25 515
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.5532705 0.01 -10.18 -9.13 -3.09 -2.70 -1.60 0.23 - 126 376 412 36 168
SEB konservatīvais plāns 1.9359522 0.28 -9.15 -8.99 -2.61 -2.12 -1.19 0.38 1.99 193 389 991 57 722
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.1491449 -0.14 -9.18 -8.47 -2.67 -2.26 -0.89 0.64 2.26 383 158 334 92 728
KOPĀ visi plāni 5 606 884 131 1 282 133

Partneri