Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.9525515 -0.42 -2.61 -4.58 -3.54 - - - - 7 717 729 770
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6521290 -0.16 -2.71 -2.63 -2.95 1.22 0.58 1.30 3.47 344 593 328 125 318
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.0252536 -0.39 -2.81 0.29 1.68 - - - - 38 555 293 4 724
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.0195989 -0.60 -2.13 -1.73 0.05 2.71 2.60 2.50 4.37 24 759 210 17 944
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0022268 -0.74 -3.33 -1.89 -0.82 - - - - 672 560 109
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3077439 -0.21 -2.79 -2.31 -1.65 1.53 0.95 2.84 4.21 111 260 813 32 696
Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns 1.9692347 -0.37 -1.89 -1.82 -0.99 2.88 1.95 3.16 - 143 123 824 26 036
NORVIK Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.7850050 -1.14 -2.06 -3.55 -2.62 5.34 3.68 4.23 5.55 63 861 061 34 601
SEB aktīvais plāns 2.4110300 -0.07 -2.63 -3.44 -2.71 0.73 0.56 2.04 3.28 411 211 726 138 583
SEB Eiropas plāns 2.4167726 -0.07 -3.08 -3.92 -3.50 1.87 0.65 2.16 3.37 61 973 628 19 238
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3432611 -0.09 -1.92 -2.70 -1.24 1.50 1.32 2.60 4.86 1 138 323 244 422 209
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 0.9565374 -0.18 -4.15 - - - - - - 727 063 97
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.0255711 -0.64 -3.78 -0.35 - - - - - 25 001 531 4 812
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0000000 0.00 - - - - - - - 4 166 1
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 0.9568379 -0.29 -4.05 -4.34 - - - - - 647 982 131
SEB dinamiskais plāns 0.9641923 -0.33 -4.25 -6.02 - - - - - 12 130 550 7 327
SEB indeksu plāns 1.0222985 -0.84 -3.60 0.12 - - - - - 3 316 128 647
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 0.9912739 -0.17 -3.50 -5.08 - - - - - 2 520 834 2 116
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.1185537 -0.36 -0.81 -1.09 -0.73 1.22 1.62 2.21 4.21 20 622 246 12 168
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2461097 -0.14 -1.59 -1.21 -1.22 0.48 0.37 1.93 3.76 121 485 038 32 188
NORVIK Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.4850393 -0.64 -0.36 -0.09 1.41 5.30 3.53 3.96 4.71 39 837 746 21 387
SEB sabalansētais plāns 2.3623326 -0.04 -1.62 -2.19 -2.36 0.19 0.29 1.46 3.06 208 649 284 58 661
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4406960 -0.02 -0.57 -0.82 -2.60 -0.44 0.38 1.24 3.37 115 380 154 47 398
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.9904959 -0.02 -1.08 -0.94 - - - - - 1 360 111 850
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5062800 0.00 0.20 -0.65 -0.59 0.65 1.05 2.23 4.04 23 007 654 18 743
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2532416 -0.07 -0.38 -0.12 -0.89 -0.67 -0.25 1.05 3.37 81 203 997 27 774
Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6470729 -0.10 -0.65 -0.58 -2.12 -0.68 -0.11 0.87 - 40 427 806 13 287
NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4340337 -0.08 -0.37 0.01 0.19 2.37 2.68 3.05 4.06 37 209 165 25 105
SEB konservatīvais plāns 2.0223391 -0.02 -0.48 -0.91 -1.71 -0.29 0.36 0.93 2.91 52 150 468 18 375
SEB Latvijas plāns 2.5246488 -0.02 -0.35 0.10 -0.46 -0.42 0.03 1.39 3.33 126 836 165 50 718
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2547483 -0.01 -0.32 -0.08 -0.34 0.17 0.25 1.36 3.07 371 956 672 117 351
KOPĀ visi plāni 3 630 527 178 1 281 364

Partneri