Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.9856704 -0.47 1.14 4.85 -0.69 - - - - 8 165 527 813
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7696248 0.03 2.18 5.58 1.42 1.01 2.50 1.73 3.73 377 904 312 123 478
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.0806782 -0.09 2.73 6.66 4.98 - - - - 50 611 896 5 579
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.1037533 -0.42 1.38 5.04 2.03 2.90 4.20 3.17 4.29 28 116 641 17 542
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0440084 0.04 1.40 4.56 1.70 2.11 3.86 3.43 3.81 275 028 752 57 346
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.7715517 -1.06 -1.74 1.37 -4.07 0.19 4.29 3.22 4.50 64 519 242 33 316
SEB aktīvais plāns 2.5172651 0.07 2.00 5.44 0.33 1.17 2.44 2.50 3.38 448 296 522 134 383
SEB Eiropas plāns 2.5244642 0.11 2.50 5.73 -0.31 0.57 2.89 2.28 3.57 64 082 330 17 886
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4095392 -0.30 1.13 3.75 -0.07 1.28 2.48 2.71 4.63 1 223 543 993 411 375
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0097047 0.08 2.26 6.94 0.97 - - - - 2 642 490 764
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 0.9999862 0.00 - - - - - - - 150 601 38
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.0828460 -0.27 2.85 7.20 4.30 - - - - 60 685 203 13 097
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0311085 -0.54 0.63 3.11 - - - - - 498 154 99
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 0.9911317 0.04 1.25 4.81 -0.94 - - - - 1 562 591 319
SEB dinamiskais plāns 1.0063193 -0.06 2.53 6.17 -2.61 - - - - 28 507 410 14 054
SEB indeksu plāns 1.0823024 -0.10 3.30 7.53 4.97 - - - - 5 852 067 1 059
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0112359 -0.80 1.09 - - - - - - 7 399 920 1 598
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0107274 -0.81 1.04 - - - - - - 7 319 247 1 834
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0232998 -0.78 1.12 4.70 -2.36 - - - - 8 080 422 8 854
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.1869979 -0.25 1.28 3.78 1.99 1.81 2.47 2.51 3.93 22 443 090 11 913
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3059153 0.06 1.35 3.32 1.26 1.04 1.48 1.86 3.68 130 739 976 31 562
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.4971437 -0.63 -0.72 1.87 0.28 2.61 4.13 3.32 4.28 40 924 911 20 696
SEB sabalansētais plāns 2.4389226 0.08 1.35 3.85 0.86 0.55 1.46 1.69 2.98 235 170 124 59 503
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.5292105 0.09 1.70 3.97 2.94 0.62 1.18 1.51 3.53 127 614 288 48 545
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0185940 -0.04 1.41 3.13 1.89 - - - - 4 514 247 2 449
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5452581 -0.01 0.81 1.62 0.98 0.99 1.09 1.52 3.37 27 539 030 20 087
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6907362 0.03 1.38 3.16 2.28 0.29 0.39 0.98 1.87 129 665 187 41 436
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.5059379 -0.13 1.65 3.54 3.16 2.60 3.26 3.10 4.11 39 659 853 25 559
SEB konservatīvais plāns 2.0682165 0.09 0.82 2.42 1.59 0.33 0.70 1.23 2.76 66 359 135 21 751
SEB Latvijas plāns 2.5627886 0.09 0.95 1.61 1.58 0.43 0.26 1.28 3.11 126 672 684 47 146
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3051881 -0.02 1.23 2.39 2.18 1.28 0.82 1.40 2.99 398 733 082 116 209
KOPĀ visi plāni 4 013 002 927 1 290 290

Partneri