Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi 15 gadi
Aktīvie plāni 100% - Augsts risks
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 1.1265749 0.27 - - - - - - - 4 187 789 260
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 1.1285109 0.27 - - - - - - - 6 503 771 430
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ 1.1310573 0.27 - - - - - - - 3 119 014 673
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.2888358 1.86 11.74 18.91 5.91 3.10 - - - 16 529 359 6 771
CBL Indeksu plāns 1.1563903 0.88 13.31 21.43 7.92 - - - - 26 710 459 5 657
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.6977883 1.08 14.10 21.09 11.21 9.91 9.95 - - 737 814 716 86 808
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.4692493 0.53 11.22 14.36 8.02 6.26 7.31 - - 24 774 267 5 835
Luminor 16-48 1.1308663 1.21 12.85 - - - - - - 15 234 799 3 368
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 1.1382281 0.23 10.43 14.06 6.35 - - - - 16 640 330 4 496
SEB dinamiskais plāns 1.4470162 0.55 13.44 19.71 8.82 8.21 8.03 - - 193 628 993 36 940
SEB indeksu plāns 1.7259403 0.41 14.51 22.42 10.97 10.59 10.43 - - 169 549 199 18 562
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.4699365 0.33 12.95 17.27 9.00 7.63 7.82 - - 490 510 458 56 522
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.4701548 0.33 12.99 17.36 9.04 7.65 7.83 - - 463 420 627 59 970
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.4873080 0.34 13.13 17.48 9.10 7.70 7.85 - - 285 446 875 105 241
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 1.0811849 0.34 13.81 19.53 10.07 - - - - 14 135 024 2 434
Aktīvie plāni 75% - Augsts risks
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.1435073 0.90 8.44 11.26 0.33 -1.37 2.95 - - 39 797 558 9 220
Luminor 48-53 1.2910803 0.86 10.77 14.46 4.52 3.96 5.63 - - 21 565 196 2 440
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.1676175 0.42 8.08 11.89 1.86 1.50 3.14 2.34 3.51 533 931 146 109 820
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.3566843 0.66 7.84 11.13 3.22 3.62 5.17 - - 211 163 429 19 812
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.6339146 0.28 8.21 11.16 4.16 3.09 4.75 3.93 4.67 187 863 395 28 974
Luminor 53-58 2.3359719 0.69 8.06 10.91 2.00 1.35 2.95 3.25 - 353 227 066 43 663
SEB aktīvais plāns 2.9680374 0.36 7.66 11.38 2.17 2.28 3.73 3.05 3.49 673 016 183 105 681
Signet Aktīvais Plāns 1.1613634 0.16 4.21 8.31 1.09 0.15 3.46 - - 19 774 353 4 858
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.7256318 0.27 7.87 10.16 2.41 1.58 2.65 2.77 4.56 1 403 087 785 256 451
Sabalansētie plāni - Zems risks
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.4880998 0.16 6.59 9.35 2.19 0.89 2.80 2.66 3.70 63 997 527 11 309
Luminor 58+ 2.3851387 0.44 5.74 7.85 -0.31 -0.88 0.92 1.40 2.77 147 464 040 21 343
SEB sabalansētais plāns 2.6013699 0.26 5.63 8.11 0.08 -0.02 1.55 1.64 2.50 311 923 880 44 898
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.1553602 0.17 5.03 6.69 -1.84 -3.02 -1.11 0.10 1.60 352 947 774 72 476
Konservatīvie plāni - Zems risks
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4478638 0.07 4.55 5.75 -2.69 -3.21 -0.33 0.56 2.21 218 213 242 72 141
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.9356007 0.19 3.44 4.73 -3.34 -3.76 -1.42 - - 34 184 556 8 577
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6032130 0.09 5.42 7.63 0.58 -0.77 0.61 1.39 2.55 74 368 269 22 623
Luminor 62-65 1.5461310 0.20 4.05 5.33 -2.66 -3.27 -1.52 -0.26 - 122 638 026 30 470
SEB konservatīvais plāns 1.9674357 0.14 4.29 6.12 -2.03 -2.69 -0.84 0.15 1.56 184 340 881 47 204
KOPĀ visi plāni 7 421 709 984 1 305 927

Partneri