Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi 15.gadi
Aktīvie plāni 50%
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM 1.1010706 -0.22 3.34 9.55 -5.04 1.56 2.06 - - 19 072 060 5 197
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.9067182 -0.17 2.47 5.98 -5.13 0.11 1.31 1.62 2.67 487 342 875 113 246
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.2536120 0.07 3.68 3.62 -2.28 3.12 3.75 - - 179 139 630 18 991
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.4263398 -0.03 4.08 6.11 -2.09 3.54 3.24 3.21 3.68 150 806 474 27 810
Luminor 53-58 2.1527818 -0.01 3.43 4.01 -4.56 0.90 1.35 2.57 - 328 672 195 45 617
SEB aktīvais plāns 2.7544302 -0.06 4.17 6.06 -3.41 2.28 2.28 2.43 2.74 616 623 211 108 805
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5099641 -0.28 2.21 3.74 -4.48 0.80 0.93 2.06 2.85 1 305 894 158 267 712
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0380628 -0.20 1.84 4.96 -8.77 -1.43 0.79 - - 35 200 993 9 492
Luminor 48-53 1.1656006 -0.01 5.49 5.16 -3.05 4.18 3.26 - - 16 278 718 2 190
Aktīvie plāni 100%
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.1320044 0.13 5.97 11.15 -5.49 1.62 - - - 13 513 810 5 161
CBL Indeksu plāns 1.0134115 -0.14 8.85 10.33 - - - - - 18 584 811 4 772
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.4912629 0.07 10.05 9.85 2.47 9.21 7.09 - - 582 941 306 79 337
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.3168565 0.03 6.98 7.25 0.18 7.15 - - - 20 211 845 4 015
Luminor 16-48 1.0069058 0.26 - - - - - - - 4 190 455 587
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 1.0219953 -0.58 5.76 5.92 -0.95 - - - - 11 927 385 2 485
SEB dinamiskais plāns 1.2786481 -0.10 8.18 10.84 0.83 7.87 4.92 - - 161 546 682 35 094
SEB indeksu plāns 1.5145204 -0.08 10.00 10.88 3.15 9.64 7.48 - - 121 374 844 15 127
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.2912663 -0.71 6.28 8.09 -0.19 6.92 - - - 384 425 543 52 273
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.2910188 -0.71 6.30 8.12 -0.18 6.93 - - - 362 834 423 55 816
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.3044998 -0.71 6.31 8.07 -0.16 6.95 4.80 - - 220 072 054 95 804
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 0.9428923 -0.71 7.25 8.40 - - - - - 10 553 233 1 881
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.3271763 -0.06 2.72 5.81 -3.34 0.66 1.64 2.13 3.01 54 741 875 11 167
Luminor 58+ 2.2407932 -0.07 1.69 2.76 -6.02 -1.74 -0.29 0.99 2.36 140 165 048 22 328
SEB sabalansētais plāns 2.4575941 -0.09 2.33 3.58 -4.42 -0.40 0.57 1.16 2.04 293 266 065 46 385
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.0458495 -0.10 0.49 2.61 -7.25 -4.65 -1.97 -0.26 1.38 342 944 472 77 118
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.3247729 -0.16 -0.49 1.86 -7.93 -4.42 -1.01 0.15 1.79 207 158 647 74 677
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.8947285 -0.18 -0.86 0.52 -7.69 -5.13 -2.07 - - 31 583 907 8 845
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4634166 -0.08 1.44 4.16 -4.13 -1.82 -0.37 1.00 2.33 70 227 791 23 344
Luminor 62-65 1.4773363 -0.12 0.33 1.67 -7.72 -4.69 -2.16 -0.61 - 119 083 113 31 805
SEB konservatīvais plāns 1.8785936 -0.18 0.93 2.39 -6.34 -3.63 -1.46 -0.27 1.49 178 272 188 49 394
KOPĀ visi plāni 6 488 649 813 1 296 475

Partneri