Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi 15.gadi
Aktīvie plāni 50%
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM 1.1069059 0.05 4.55 2.78 -3.77 2.16 2.15 - - 15 594 779 5 046
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.9150080 -0.08 3.03 0.08 -3.56 0.73 1.33 1.63 2.63 484 202 410 115 687
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.2507855 -0.44 1.68 -0.44 -0.29 3.08 3.97 - - 164 556 546 18 281
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.4154952 -0.20 3.59 1.34 -1.43 3.31 3.21 3.40 3.22 139 385 414 27 482
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.1525411 -0.12 2.24 -0.95 -3.39 1.18 1.44 2.67 - 329 567 619 46 994
SEB aktīvais plāns 2.7421697 -0.12 3.88 0.87 -2.34 2.21 1.95 2.33 2.66 606 653 529 111 003
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5189078 -0.21 1.63 0.19 -2.70 1.17 0.98 2.21 2.27 1 307 137 134 274 977
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0533126 -0.17 3.54 -0.83 -6.96 -0.16 1.01 - - 34 797 114 9 600
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.1606703 -0.29 3.64 -0.81 -1.48 4.44 2.97 - - 13 585 807 1 957
Aktīvie plāni 100%
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.1355171 -0.49 6.89 2.40 -3.31 2.66 - - - 12 724 982 4 337
CBL Indeksu plāns 1.0100150 -0.45 8.79 3.71 - - - - - 14 674 071 3 940
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.4708192 -0.52 6.72 4.32 4.57 8.51 7.19 - - 521 907 916 73 257
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.3102134 -0.57 4.95 2.32 1.18 6.63 - - - 19 012 285 3 133
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 1.0326426 -0.44 5.47 3.11 1.62 - - - - 9 685 337 1 477
SEB dinamiskais plāns 1.2705031 -0.23 7.39 5.02 2.36 7.28 4.60 - - 154 443 920 34 515
SEB indeksu plāns 1.4923577 -0.22 7.85 5.56 5.31 8.95 7.66 - - 105 331 797 13 426
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.2967472 -0.54 5.62 4.15 2.53 7.34 - - - 356 854 660 49 447
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.2964161 -0.54 5.65 4.18 2.54 7.35 - - - 337 343 249 53 124
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.3098453 -0.54 5.57 4.21 2.55 7.37 4.67 - - 200 887 939 91 960
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 0.9412140 -0.56 6.16 4.94 - - - - - 9 023 460 1 583
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.3142512 -0.06 3.00 0.62 -3.23 0.62 1.52 2.22 2.72 51 830 951 11 192
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2424203 -0.07 0.93 -2.40 -5.16 -1.42 -0.32 0.96 2.33 141 340 010 23 078
SEB sabalansētais plāns 2.4508441 -0.11 2.27 -0.81 -3.85 -0.32 0.35 1.02 2.03 290 930 648 47 547
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.0452496 0.05 0.11 -2.98 -6.94 -4.06 -1.90 -0.32 1.45 348 986 890 80 666
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.3384310 0.01 0.53 -2.61 -7.20 -3.58 -0.98 0.14 1.86 207 187 174 76 532
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.8988646 -0.15 -2.03 -4.26 -7.40 -4.52 -2.05 - - 29 935 363 9 013
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4459325 0.02 1.65 -0.46 -4.38 -1.62 -0.58 0.98 2.32 69 704 082 23 993
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.4770658 0.00 -0.44 -3.67 -7.41 -4.45 -2.19 -0.69 - 119 945 910 32 803
SEB konservatīvais plāns 1.8744985 -0.10 0.81 -2.57 -6.31 -3.38 -1.63 -0.37 1.54 180 207 891 51 153
KOPĀ visi plāni 6 277 438 886 1 297 203

Partneri