Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0910043 0.20 5.15 6.20 15.07 3.33 - - - 9 288 672 874
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.9577830 -0.01 3.16 4.28 11.33 3.53 3.95 2.54 3.65 422 455 513 119 722
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.1813963 0.11 4.57 6.00 15.23 7.42 - - - 68 614 096 6 682
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.3261120 0.27 5.15 6.97 14.50 5.81 5.95 4.88 4.34 35 767 306 16 851
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2043647 -0.19 4.16 4.70 11.45 4.19 4.90 3.68 4.12 308 777 632 54 903
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.9695553 -0.39 2.12 5.39 7.78 -0.39 4.14 3.59 4.27 59 074 176 28 215
SEB aktīvais plāns 2.7003931 -0.09 3.98 4.18 12.08 3.32 3.72 2.84 3.29 498 096 404 126 499
SEB Eiropas plāns 2.7071154 -0.07 3.77 4.69 12.50 3.13 4.04 3.26 3.67 67 482 154 16 038
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5506418 0.08 2.85 3.38 8.98 2.38 3.32 2.67 3.93 1 305 078 668 373 920
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0962173 -0.14 5.57 5.28 13.82 - - - - 7 485 849 2 547
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0927845 -0.12 5.96 6.33 - - - - - 2 546 912 1 125
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.2137583 0.02 6.79 8.30 19.16 - - - - 118 097 319 23 970
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.1579726 0.25 7.09 8.30 16.19 - - - - 843 329 193
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.1000350 -0.37 6.39 7.19 14.98 - - - - 3 428 961 685
SEB dinamiskais plāns 1.1152551 -0.21 6.48 7.70 17.20 - - - - 54 991 994 23 000
SEB indeksu plāns 1.2130938 -0.12 7.05 8.49 19.96 - - - - 10 384 809 1 577
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.1265037 0.15 5.57 7.28 - - - - - 59 979 646 12 790
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.1266815 0.15 5.56 7.32 - - - - - 55 641 871 14 841
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.1395093 0.16 5.55 7.34 15.72 - - - - 34 990 266 33 640
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.3657836 0.13 3.55 5.11 10.91 4.45 4.23 3.71 3.96 26 392 132 11 483
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.4461987 -0.11 3.01 3.48 8.67 3.39 2.88 1.98 3.52 144 142 127 30 120
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.6798561 -0.16 2.99 6.12 8.64 2.64 5.03 3.77 4.24 37 970 012 17 685
SEB sabalansētais plāns 2.5693392 -0.04 2.50 2.80 8.49 2.45 2.56 1.94 2.77 267 783 711 59 225
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.6372523 0.12 1.06 2.09 7.16 2.71 2.07 1.94 3.22 146 213 983 50 963
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0431217 0.12 -0.26 -0.02 4.92 - - - - 8 554 498 4 554
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6163013 0.05 0.50 1.25 3.95 1.52 1.75 1.86 2.94 38 704 085 22 263
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7535062 -0.01 1.22 1.62 5.86 2.35 1.59 1.12 1.99 138 198 686 40 579
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.6543407 0.07 2.60 4.43 8.95 4.22 3.99 3.59 4.05 38 506 690 24 375
SEB konservatīvais plāns 2.1315905 0.03 0.90 1.07 4.70 1.67 1.44 1.16 2.19 83 138 293 25 243
SEB Latvijas plāns 2.5927349 0.05 -0.01 0.32 2.51 1.20 0.59 0.52 2.49 121 705 469 41 871
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3428677 0.06 0.04 -0.02 3.37 1.72 1.45 0.88 2.42 415 103 482 112 100
KOPĀ visi plāni 4 589 438 743 1 298 533

Partneri