Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0509710 -0.95 1.69 17.37 1.92 2.91 - - - 9 422 893 935
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.8971161 -0.33 1.54 15.20 1.01 3.16 2.10 2.61 2.72 424 609 169 115 130
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.1428981 -0.56 0.27 14.76 0.30 4.56 4.91 - - 77 458 087 7 688
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.1853263 -0.99 0.26 12.82 -1.32 2.75 2.98 3.85 3.00 40 942 938 16 928
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0958784 -0.45 0.95 12.08 -1.46 1.98 2.11 3.02 3.35 304 944 659 52 921
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.3676693 -0.50 -1.91 5.18 -17.58 -9.44 -5.90 -0.21 1.50 44 313 624 25 423
SEB aktīvais plāns 2.5741430 0.24 1.00 16.70 -1.13 2.32 1.43 2.06 2.50 486 559 123 119 805
SEB Eiropas plāns 2.5362177 0.15 0.43 15.88 -2.35 1.13 0.42 1.90 2.63 62 607 844 14 782
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4506479 -0.54 0.58 9.21 -0.71 1.11 1.33 2.06 3.10 1 265 262 101 347 076
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0839834 -0.38 2.63 25.79 4.02 4.14 - - - 12 315 047 4 308
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0786352 -0.46 3.20 22.94 4.38 - - - - 4 659 943 2 015
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.1443280 -0.90 0.32 21.86 0.04 3.86 - - - 148 519 004 30 431
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0700604 -1.43 -0.04 18.60 -1.21 - - - - 1 174 269 318
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.0306567 -0.62 1.48 17.47 -0.75 1.99 - - - 4 702 922 1 025
SEB dinamiskais plāns 1.0181883 0.43 0.71 25.45 -2.51 0.77 - - - 64 639 323 26 012
SEB indeksu plāns 1.1486198 0.60 1.26 25.95 1.03 4.24 - - - 14 058 401 2 062
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0561375 -0.90 1.00 16.31 -0.08 - - - - 101 626 309 21 547
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0554265 -0.90 1.00 16.29 -0.17 - - - - 93 438 273 24 552
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0660625 -0.90 1.04 16.37 -0.25 1.64 - - - 55 738 936 47 947
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.2818058 -0.67 0.81 9.24 -0.17 3.14 2.35 2.81 2.93 30 830 329 11 582
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3618528 -0.33 0.89 9.65 -1.21 1.95 1.42 1.56 2.70 144 004 982 28 875
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.3107190 -0.37 0.64 7.81 -10.31 -4.39 -1.69 1.21 2.32 30 432 116 15 920
SEB sabalansētais plāns 2.4874665 0.03 0.88 11.36 -0.94 2.07 0.91 1.46 2.10 271 313 803 57 375
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.6632437 -0.03 1.46 9.63 1.67 4.35 2.05 2.17 2.63 162 396 545 52 880
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0483270 -0.10 1.41 5.87 -0.44 2.58 - - - 13 636 554 5 496
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6034653 -0.17 1.30 4.61 0.05 1.86 1.11 1.53 2.43 57 322 314 24 456
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7066698 -0.20 0.66 6.91 -2.18 1.71 0.57 0.73 1.47 138 247 309 38 898
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4621822 -0.44 1.13 11.23 -4.97 0.22 0.57 1.99 2.77 34 347 166 22 953
SEB konservatīvais plāns 2.0990957 -0.17 0.92 6.84 -0.92 1.88 0.54 1.02 1.67 93 283 268 26 110
SEB Latvijas plāns 2.5979323 -0.01 0.66 1.57 -0.12 1.40 0.84 0.64 2.11 121 451 096 38 955
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3603548 -0.13 1.62 5.21 0.62 2.14 1.48 1.13 2.11 431 026 761 108 185
KOPĀ visi plāni 4 745 285 109 1 292 590

Partneri