Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0532490 0.72 10.91 -2.89 2.63 3.36 - - - 9 318 375 915
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.8833585 0.09 7.10 -1.90 1.63 2.98 2.08 1.76 2.92 421 294 343 116 759
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.1475196 0.32 6.80 -1.90 3.18 5.35 4.69 - - 73 822 759 7 222
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.1967691 0.48 7.33 -4.75 1.29 3.14 3.15 3.12 3.22 38 354 230 16 751
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0990527 -0.02 6.66 -4.43 -0.08 2.51 2.31 2.28 3.54 302 959 615 53 559
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.3959964 0.36 3.08 -19.23 -14.69 -8.03 -5.13 -0.87 1.66 45 705 538 26 237
SEB aktīvais plāns 2.5733217 0.16 8.62 -4.20 -0.34 2.13 1.54 1.39 2.65 484 731 074 122 004
SEB Eiropas plāns 2.5476942 0.27 8.67 -5.46 -1.19 1.35 0.72 1.08 2.98 63 373 524 15 199
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4473064 0.32 6.01 -3.45 -0.69 1.06 1.36 1.52 3.20 1 266 079 924 355 679
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0761906 0.10 12.42 -1.05 3.34 4.21 - - - 10 892 853 3 791
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0651064 0.15 9.92 -1.90 3.74 - - - - 3 982 052 1 759
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.1511028 0.64 9.27 -4.01 2.81 5.19 - - - 136 373 474 27 470
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0846012 0.68 9.68 -5.29 1.45 - - - - 1 000 298 245
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.0363249 0.09 10.11 -5.28 1.23 2.23 - - - 4 374 879 967
SEB dinamiskais plāns 1.0220689 0.53 11.05 -7.59 -1.14 0.93 - - - 61 348 334 25 270
SEB indeksu plāns 1.1410194 0.68 9.63 -4.92 2.34 5.14 - - - 12 795 817 1 913
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0647544 0.90 11.26 -4.47 1.50 - - - - 88 945 803 18 992
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0639948 0.90 11.24 -4.56 1.46 - - - - 81 810 414 21 616
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0746023 0.90 11.28 -4.71 1.25 1.98 - - - 49 804 954 43 655
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.2785018 0.24 5.72 -3.17 1.44 2.99 2.46 2.45 3.04 28 644 226 11 471
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3606626 -0.08 5.34 -3.20 0.05 1.86 1.52 1.23 2.88 143 634 386 29 357
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.2818207 -0.06 3.07 -14.52 -9.74 -4.02 -1.77 0.37 2.21 30 679 459 16 414
SEB sabalansētais plāns 2.4822468 0.07 6.36 -3.07 -0.37 1.77 0.99 1.01 2.21 267 977 676 58 038
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.6364782 -0.10 5.11 0.43 2.36 3.41 1.85 1.81 2.72 157 643 448 52 518
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0374558 -0.06 3.03 -0.22 -0.05 1.87 - - - 12 158 264 5 433
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5783770 -0.03 3.09 -1.29 -0.09 1.12 1.03 1.36 2.40 51 349 376 24 033
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7017046 -0.11 3.69 -2.82 -1.24 1.33 0.59 0.74 1.55 138 162 305 39 795
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4220208 -0.01 4.94 -8.41 -4.81 -0.23 0.42 1.52 2.71 34 294 642 23 573
SEB konservatīvais plāns 2.0880548 0.00 4.36 -1.93 -0.74 1.30 0.56 0.88 1.68 90 886 810 26 238
SEB Latvijas plāns 2.5893916 -0.01 1.45 -0.03 0.29 1.23 0.75 0.60 2.17 122 286 788 39 988
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3301276 -0.18 3.56 -0.29 -0.48 1.49 1.23 0.90 2.06 425 017 467 109 998
KOPĀ visi plāni 4 659 703 105 1 296 859

Partneri