Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0296733 0.21 2.39 4.17 4.79 - - - - 8 786 331 838
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.8619073 0.05 2.26 4.88 5.55 2.56 3.22 2.13 3.75 402 393 409 122 328
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.1335688 -0.08 3.62 6.67 8.88 7.10 - - - 59 202 103 6 084
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.2087743 0.10 3.23 5.33 7.41 5.03 5.01 3.99 4.19 31 205 435 17 265
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.1208857 -0.16 3.05 4.27 5.94 3.85 4.46 3.53 4.03 292 328 444 56 265
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.8866314 -0.07 4.09 1.62 1.80 0.81 4.86 3.46 4.39 61 672 931 30 523
SEB aktīvais plāns 2.5974993 -0.16 2.37 4.24 6.10 2.61 2.89 2.60 3.25 473 598 976 130 873
SEB Eiropas plāns 2.5925091 -0.16 2.11 4.03 5.07 1.80 3.30 2.64 3.54 65 670 623 16 980
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4664314 0.00 0.87 2.48 3.54 2.30 2.89 2.62 4.14 1 273 788 416 397 494
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0417195 -0.05 2.30 4.53 4.90 - - - - 5 151 416 1 696
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0327809 0.02 2.25 - - - - - - 1 297 905 625
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.1397731 -0.13 3.98 6.78 8.20 - - - - 85 066 250 17 906
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0799363 0.00 2.76 4.18 - - - - - 614 151 137
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.0351719 -0.34 3.89 4.75 5.23 - - - - 2 111 501 461
SEB dinamiskais plāns 1.0419942 -0.21 3.05 4.34 4.94 - - - - 39 788 741 18 240
SEB indeksu plāns 1.1335910 -0.28 4.13 6.52 7.87 - - - - 7 679 800 1 295
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0541576 0.03 1.39 3.82 - - - - - 24 077 992 5 576
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0544933 0.04 1.47 3.85 - - - - - 22 996 169 6 364
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0659573 0.04 1.45 3.52 4.27 - - - - 15 898 869 16 385
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.2823863 0.12 2.82 4.96 6.87 3.51 3.21 3.20 3.87 23 985 000 11 669
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3832267 -0.09 2.70 4.13 5.07 2.63 2.13 2.00 3.68 138 588 140 30 951
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.5851911 -0.05 3.49 1.86 3.24 3.21 4.63 3.43 4.26 39 131 379 19 030
SEB sabalansētais plāns 2.5051190 -0.11 1.90 3.48 5.16 1.71 1.82 1.85 2.87 253 353 175 59 908
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.6109257 0.07 2.09 4.43 6.73 2.04 1.73 1.91 3.55 139 731 207 49 811
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0488887 0.01 1.51 3.79 5.35 - - - - 6 548 916 3 099
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6002016 0.02 1.39 2.89 3.68 1.56 1.16 1.82 3.34 32 246 702 20 674
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7380069 -0.05 2.10 3.74 5.46 1.71 0.86 1.23 2.02 135 966 878 40 759
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.5918897 -0.06 2.70 4.12 5.84 3.54 3.44 3.38 4.19 39 016 325 24 464
SEB konservatīvais plāns 2.1135492 -0.06 1.40 2.78 4.57 1.12 0.86 1.42 2.54 76 432 980 23 437
SEB Latvijas plāns 2.5969708 -0.02 0.98 2.10 2.73 1.24 0.40 1.20 2.90 125 625 822 44 494
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3418652 0.06 0.58 2.22 3.61 1.82 1.28 1.38 2.86 413 282 257 114 421
KOPĀ visi plāni 4 297 238 243 1 290 052

Partneri