Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi 15.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.2212134 -0.08 2.78 9.06 7.43 8.67 - - - 12 053 956 1 039
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.2458355 0.04 4.00 8.54 5.51 7.04 4.57 3.89 3.76 525 100 221 127 220
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.3474828 0.16 7.76 12.29 7.70 9.38 - - - 115 967 655 9 848
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.5387876 -0.56 2.65 9.54 5.85 7.78 5.64 4.58 3.79 80 432 097 19 499
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3819816 -0.35 3.92 8.35 5.08 6.61 4.89 5.07 - 356 075 899 48 973
SEB aktīvais plāns 2.9670158 -0.03 3.64 10.04 5.82 7.33 4.43 4.24 3.52 640 582 901 122 443
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.7688773 -0.38 4.66 8.41 5.00 5.71 3.90 4.50 2.93 1 416 624 581 310 223
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.2507297 0.13 3.07 9.33 8.46 9.19 - - - 32 236 360 8 938
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.2636333 -0.80 6.47 14.78 8.84 9.63 - - - 9 715 183 1 509
Aktīvie plāni 100%
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.2791545 0.77 5.47 12.87 9.64 - - - - 10 046 211 3 453
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.4837317 -0.07 11.15 20.59 12.02 12.85 - - - 302 795 712 44 729
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.3484677 -1.25 6.30 16.26 9.70 10.46 - - - 9 434 554 1 639
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 1.1031117 -0.50 - - - - - - - 2 158 721 200
SEB dinamiskais plāns 1.2951905 0.59 7.44 18.31 9.36 10.67 - - - 111 821 483 31 109
SEB indeksu plāns 1.4939848 1.17 11.40 21.82 12.49 13.58 - - - 39 926 619 4 622
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.3445924 -1.20 9.93 18.79 10.83 - - - - 233 075 777 35 016
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.3440420 -1.20 9.92 18.79 10.80 - - - - 218 674 751 38 912
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.3584187 -1.20 10.00 18.87 10.77 10.99 - - - 124 608 478 70 751
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 0.9712126 -1.36 - - - - - - - 533 458 47
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.4756818 -0.18 0.50 4.02 3.20 5.27 3.57 3.70 3.63 42 774 285 11 557
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.5352441 -0.18 2.17 3.86 2.70 4.14 2.56 3.48 3.51 157 790 219 26 559
SEB sabalansētais plāns 2.6841390 -0.11 1.56 4.64 2.94 4.47 2.62 2.98 3.08 313 804 757 54 980
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.7122055 -0.02 0.14 0.09 1.73 3.72 1.93 2.64 3.23 236 680 015 87 952
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0436447 0.02 -0.17 -1.95 -0.01 1.79 - - - 22 271 422 8 206
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6474459 0.01 -0.89 -0.14 0.81 1.86 1.34 2.59 3.32 67 992 636 25 919
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7179364 0.05 0.08 -1.12 -0.56 1.55 0.52 1.79 - 139 186 053 37 398
SEB konservatīvais plāns 2.1153688 -0.05 -0.80 -0.96 0.05 1.56 0.79 1.58 2.59 213 403 619 61 022
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3588014 0.08 0.15 -1.52 0.55 1.52 0.99 2.09 2.77 425 638 086 100 116
KOPĀ visi plāni 5 861 405 708 1 293 879

Partneri