Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.1035334 -0.02 4.98 9.37 13.37 5.48 - - - 9 519 831 897
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.0097432 0.22 3.75 6.25 11.16 5.68 4.18 2.60 3.79 430 520 777 118 989
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.2108996 0.17 5.19 8.26 15.18 10.20 - - - 72 058 759 6 853
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.3584990 -0.25 4.87 8.83 13.54 7.80 5.87 4.80 4.42 39 417 041 17 083
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2476643 0.36 4.86 7.44 11.68 6.52 5.14 3.58 4.39 316 085 403 54 581
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 3.0177030 -0.05 2.70 10.77 7.10 2.71 4.37 3.55 4.30 59 137 904 27 713
SEB aktīvais plāns 2.7459786 0.37 4.25 7.23 11.52 5.59 4.00 2.62 3.46 506 953 216 125 260
SEB Eiropas plāns 2.7469922 0.41 3.79 8.05 11.85 5.47 4.17 2.84 3.83 68 008 014 15 785
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5868860 -0.38 3.45 6.43 8.47 4.25 3.47 2.65 4.10 1 318 021 647 368 290
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.1119023 0.36 5.21 8.17 12.76 - - - - 8 368 512 2 863
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.1095208 0.30 4.98 8.97 - - - - - 2 887 201 1 259
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.2472530 0.24 6.76 12.25 18.57 11.76 - - - 129 071 621 25 403
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.1798570 -0.29 6.56 12.64 15.09 - - - - 954 268 216
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.1246186 0.54 6.28 11.36 15.12 - - - - 3 825 608 763
SEB dinamiskais plāns 1.1412975 0.65 6.42 12.60 16.71 - - - - 59 452 084 23 849
SEB indeksu plāns 1.2473261 0.69 6.96 12.72 19.21 - - - - 11 710 568 1 722
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.1496614 -0.93 5.86 12.45 14.97 - - - - 71 033 007 14 648
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.1500701 -0.94 5.90 12.50 15.01 - - - - 64 993 942 16 829
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.1630160 -0.94 5.88 12.53 14.71 - - - - 40 090 464 36 741
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.3901059 -0.15 3.26 5.92 10.64 5.74 4.33 3.64 4.00 27 686 170 11 520
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.4923666 0.26 4.26 5.51 9.61 5.11 3.39 2.09 3.68 147 181 454 29 898
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.7104011 -0.12 2.99 8.45 7.63 4.63 5.15 3.64 4.22 37 769 004 17 381
SEB sabalansētais plāns 2.5996511 0.22 2.96 4.60 8.18 3.92 2.80 1.79 2.85 272 236 253 58 944
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.6666740 0.05 1.97 1.93 7.20 3.76 2.31 2.07 3.26 149 067 106 51 084
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0540920 0.10 1.11 -0.46 4.86 - - - - 9 566 426 4 743
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6263848 -0.09 0.82 1.17 4.03 1.93 1.91 1.82 2.91 40 672 622 22 503
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7799901 0.09 2.87 2.61 6.70 3.61 1.96 1.35 2.13 140 280 645 40 312
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.6715799 -0.02 3.01 4.19 8.40 4.84 4.08 3.63 4.01 38 442 687 24 142
SEB konservatīvais plāns 2.1475950 0.06 1.71 1.73 4.75 2.31 1.67 1.21 2.18 85 424 578 25 434
SEB Latvijas plāns 2.6053556 0.02 0.56 0.24 2.69 1.73 0.80 0.47 2.43 121 506 530 41 262
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3730790 0.11 1.78 1.38 4.20 2.69 1.89 1.03 2.46 421 128 416 111 409
KOPĀ visi plāni 4 703 071 758 1 298 376

Partneri