Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi 15 gadi
Aktīvie plāni 100% - Augsts risks
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 1.1957456 0.49 13.51 - - - - - - 8 155 960 584
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 1.1975368 0.49 13.46 - - - - - - 12 957 855 1 039
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ 1.2003013 0.50 13.43 - - - - - - 9 978 034 2 935
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.3604532 -0.01 12.37 17.58 16.33 3.61 5.99 - - 18 138 330 7 197
CBL Indeksu plāns 1.2428709 0.29 13.71 21.63 18.15 - - - - 35 121 824 6 539
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.8221916 0.32 15.14 23.00 18.95 10.20 10.48 - - 848 288 985 90 583
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.5693410 0.28 13.27 19.04 14.93 6.88 8.14 - - 27 638 780 6 365
Luminor 16-48 1.2064221 0.17 14.22 - - - - - - 34 637 872 9 739
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne 1.1850065 0.24 9.06 14.10 12.74 5.73 - - - 19 841 580 5 279
SEB dinamiskais plāns 1.5597811 0.45 15.39 21.69 18.22 8.28 8.80 - - 215 247 549 36 801
SEB indeksu plāns 1.8604787 0.38 15.57 23.85 19.82 10.79 11.08 - - 226 164 242 22 702
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.5508414 0.48 11.72 18.98 15.88 7.60 8.23 - - 564 038 481 60 311
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.5524238 0.49 11.85 19.13 15.97 7.65 8.26 - - 534 849 805 63 681
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.5738491 0.50 12.21 19.54 16.19 7.78 8.32 - - 328 755 706 106 197
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss 1.1364336 0.52 11.72 19.77 17.12 - - - - 17 292 209 2 661
Aktīvie plāni 75% - Augsts risks
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.1792254 0.04 6.64 10.64 9.21 -1.30 2.78 - - 40 843 923 8 799
Luminor 48-53 1.3606939 0.10 10.98 16.37 11.44 4.13 6.12 - - 25 423 365 2 615
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.2759503 -0.10 6.14 11.45 8.83 1.30 3.06 2.46 3.59 548 684 974 106 530
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.4087034 0.09 6.65 12.32 9.06 3.44 5.03 - - 236 076 014 20 617
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.7376986 0.13 7.51 12.93 9.65 3.12 4.89 4.16 4.60 214 123 407 29 585
Luminor 53-58 2.4232923 0.05 6.79 12.07 8.31 1.47 3.11 3.30 3.71 359 888 659 41 913
SEB aktīvais plāns 3.0850381 0.09 6.82 11.96 9.33 2.11 3.82 3.16 3.58 696 924 937 102 307
Signet Aktīvais Plāns 1.1833365 0.22 2.69 6.11 7.86 -0.37 3.03 - - 18 525 982 4 494
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.7986093 0.20 4.80 10.70 8.06 1.52 2.67 2.70 4.12 1 405 649 999 245 136
Sabalansētie plāni - Zems risks
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.5522910 0.05 4.67 9.93 7.15 1.00 2.70 2.71 3.61 70 390 858 11 384
Luminor 58+ 2.4417537 0.02 3.50 8.51 5.20 -0.88 0.86 1.42 2.80 148 956 326 20 513
SEB sabalansētais plāns 2.6634276 0.02 3.61 8.37 5.79 0.01 1.50 1.62 2.52 318 402 101 43 469
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.1770206 0.07 1.43 6.40 3.38 -2.73 -1.38 0.05 1.57 349 319 311 68 804
Konservatīvie plāni - Zems risks
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4892885 0.04 1.89 6.22 3.28 -2.96 -0.59 0.53 2.18 220 860 122 69 378
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.9429978 -0.05 -0.22 4.92 1.93 -3.47 -1.87 - - 35 144 557 8 315
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6404400 0.01 2.54 7.66 4.60 -0.47 0.53 1.06 2.46 74 698 099 21 603
Luminor 62-65 1.5665940 -0.04 1.19 5.96 2.74 -3.26 -1.76 -0.32 0.73 120 999 647 29 045
SEB konservatīvais plāns 1.9871406 -0.05 1.18 5.92 3.09 -2.40 -1.02 0.17 1.51 182 946 660 45 032
KOPĀ visi plāni 7 968 966 153 1 302 152

Partneri