Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % GADĀ Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi 15.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.1509241 -0.21 6.19 9.88 8.25 5.44 - - - 10 792 904 997
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.0188345 -0.37 2.35 3.99 5.36 4.06 3.48 2.70 3.49 445 695 084 112 036
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.5223887 -0.59 4.67 -7.75 -6.16 -3.65 0.64 1.88 2.72 44 235 545 23 665
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.2128907 -0.54 3.38 6.56 7.33 6.76 - - - 88 403 753 8 265
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.3941285 -0.37 6.60 6.28 7.07 5.95 5.44 3.91 - 54 677 712 17 672
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2354677 -0.59 4.77 4.74 5.19 4.11 4.24 3.76 - 329 574 268 51 533
SEB aktīvais plāns 2.7731003 -0.10 5.86 6.27 5.85 4.10 3.60 2.91 3.15 529 515 352 116 048
SEB Eiropas plāns 2.7214773 -0.01 5.55 4.70 4.88 3.42 3.50 2.90 3.12 65 858 519 13 995
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.5974778 -0.40 4.67 4.35 4.15 3.25 3.07 3.28 2.54 1 338 509 505 332 789
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.1843753 -0.54 5.27 13.25 9.29 - - - - 18 841 908 5 741
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.1649122 -0.68 3.73 11.98 - - - - - 6 568 130 2 552
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.2670790 -0.69 6.14 11.86 9.49 8.40 - - - 195 386 740 35 547
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.2184806 -0.40 9.07 11.03 8.65 - - - - 2 813 299 590
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.1420212 -0.83 7.83 10.26 7.86 - - - - 6 678 682 1 227
SEB dinamiskais plāns 1.1395895 -0.04 8.56 10.12 7.47 4.45 - - - 81 676 488 28 056
SEB indeksu plāns 1.2720448 -0.14 7.18 12.68 10.07 8.34 - - - 22 562 124 2 936
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.1717878 -0.71 8.50 9.61 7.99 - - - - 144 845 246 26 384
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.1712747 -0.71 8.52 9.48 7.95 - - - - 134 716 590 29 946
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.1831233 -0.72 8.51 9.45 7.72 5.76 - - - 78 752 236 57 670
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns "VENTA" 2.3585929 -0.34 1.53 -8.12 -3.72 -1.27 1.43 2.28 2.36 28 981 800 14 718
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.4165216 -0.22 4.01 3.48 5.58 4.25 3.72 3.51 - 37 579 432 11 763
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.4473743 -0.34 2.25 1.44 3.59 2.70 2.14 2.77 3.35 151 041 514 28 094
SEB sabalansētais plāns 2.5975444 -0.11 3.25 2.79 3.82 2.62 2.31 2.27 2.95 291 853 843 56 670
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.7009604 -0.04 1.13 1.23 4.17 2.94 2.37 2.58 3.28 171 240 325 54 138
Ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4839431 -0.09 0.05 -5.35 0.07 0.73 2.03 2.60 2.63 33 086 504 22 384
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0516200 -0.04 0.25 -0.14 2.32 - - - - 16 494 898 6 449
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.6626657 -0.05 1.78 1.58 2.74 1.73 1.80 2.59 3.42 65 831 162 25 504
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7118555 -0.08 -0.54 -2.84 1.24 0.98 0.62 1.66 - 139 237 728 38 327
SEB konservatīvais plāns 2.1283900 -0.13 0.91 -0.34 1.86 1.23 1.17 1.70 2.61 99 343 704 26 863
SEB Latvijas plāns 2.6067047 -0.05 0.39 -0.01 1.30 1.19 0.53 1.96 3.31 119 128 559 36 992
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3721100 -0.03 0.61 0.02 1.95 1.71 1.10 2.13 2.76 437 211 811 106 234
KOPĀ visi plāni 5 191 135 365 1 295 785

Partneri