Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0268801 0.06 2.17 10.14 4.17 - - - - 8 657 383 816
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.8360132 -0.04 2.65 8.02 4.32 2.28 2.95 2.05 3.86 393 209 395 123 035
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.1119207 -0.02 2.94 10.22 7.57 5.44 - - - 54 648 732 5 759
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.1697767 0.05 2.25 8.49 5.10 4.11 4.38 3.67 4.37 29 604 844 17 394
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0996369 -0.06 1.75 7.44 5.12 3.50 4.03 3.73 4.06 286 802 845 56 953
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.8083153 -0.01 -3.19 4.65 -0.90 0.03 4.23 3.15 4.40 65 751 150 32 900
SEB aktīvais plāns 2.5831764 0.04 2.54 8.57 4.72 2.52 2.64 2.77 3.48 465 918 030 132 913
SEB Eiropas plāns 2.5776389 -0.03 2.28 8.39 3.94 1.68 3.19 2.75 3.66 65 554 404 17 505
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4656036 0.05 1.48 6.38 2.90 2.42 2.89 2.85 4.99 1 266 999 960 406 318
Aktīvie plāni 75%
CBL dzīves cikla plāns Millennials 1.0422222 0.08 2.76 10.34 5.20 - - - - 3 628 239 1 123
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns 1.0277979 0.11 - - - - - - - 553 133 236
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.1207197 0.09 2.96 12.48 7.76 - - - - 71 261 341 14 954
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” 1.0699646 0.08 1.72 7.02 - - - - - 552 180 110
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.0236884 -0.01 1.54 8.85 3.24 - - - - 1 795 544 371
SEB dinamiskais plāns 1.0337498 -0.01 1.78 10.41 3.03 - - - - 33 552 334 15 862
SEB indeksu plāns 1.1153378 0.03 2.81 12.93 8.09 - - - - 6 858 190 1 169
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ 1.0496678 0.07 1.66 - - - - - - 12 930 286 2 842
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ 1.0494243 0.07 1.65 - - - - - - 12 907 387 3 313
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0617960 0.05 1.40 9.65 2.77 - - - - 10 739 050 11 377
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.2460776 0.00 2.49 6.28 4.57 2.97 2.73 2.92 4.00 23 304 778 11 804
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.3581197 -0.06 1.93 5.59 3.64 2.23 1.88 2.11 3.83 135 658 612 31 333
PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.5254988 -0.10 -1.93 4.26 1.93 2.42 4.21 3.21 4.20 41 567 756 20 456
SEB sabalansētais plāns 2.4919911 0.02 2.09 5.99 3.99 1.69 1.65 1.95 3.02 246 115 437 59 689
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.5744253 -0.05 2.26 5.01 4.43 1.56 1.28 1.70 3.56 132 625 630 48 748
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 1.0368711 -0.11 1.96 4.48 3.72 - - - - 5 346 798 2 709
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5796242 -0.04 1.73 2.66 2.31 1.57 1.19 1.71 3.42 29 337 289 20 267
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7207345 -0.14 2.01 4.22 3.84 1.45 0.34 1.23 1.99 133 709 690 41 175
PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.5439196 -0.02 1.46 5.10 4.55 3.12 3.28 3.16 4.16 40 642 824 25 471
SEB konservatīvais plāns 2.1036240 0.00 1.73 3.56 3.39 1.22 0.82 1.47 2.72 71 666 047 22 542
SEB Latvijas plāns 2.5812670 -0.03 1.10 2.14 2.17 0.96 0.30 1.30 3.03 126 736 953 45 938
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.3400692 -0.05 1.79 3.53 3.46 2.07 1.27 1.53 3.04 409 066 548 115 344
KOPĀ visi plāni 4 187 702 788 1 290 426

Partneri