Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+”


12.07.2006

AS “SEB banka”

Aktīvais 50

Augsts

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 16+” ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Investīcijas ieguldījumu fondos dod iespēju izmantot pasaules vadošo līdzekļu pārvaldnieku zināšanas un pieredzi finanšu tirgus jomā, kā arī papildus riska mazināšanas iespējas, tādējādi sniedzot Ieguldījumu Plāna dalībniekiem iespēju sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0.8 % gadā
Mainīgā komisija: līdz 0.5 % gadā

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst Baltijā lielākajā investīciju grupā "Invalda INVL”, kas starptautiskā mērogā pārvalda 190 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 650 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījumus.
IPAS "INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda piecus pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānus, sešus pensiju 3.līmeņa plānus un alternatīvos ieguldījumu fondus.

40003605043

11.06.2004

EUR 1 000 000

"PricewaterhouseCoopers" SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Kontaktinformācija


Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija
67092988
lv@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri