Jaunumi

14.05.2019

Pirmo reizi Latvijā izveidots pensiju plāns, kas investē ilgtspējīgākajos uzņēmumos savā nozarē

Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Tādējādi Latvijā ir radīts pirmais uz atbildīgām investīcijām balstīts pensiju plāns. Jaunais pensiju plāns “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir publicēts arī portālā manapensija.lv, un no šīs nedēļas ikviens tam var […]

26.04.2019

Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plāns “INVL INDEX DIRECT” pievienots ieguldījumu plānam “INVL Ekstra 47+”

2019.gada 26.aprīlī IPAS “INVL Asset Management” ir pabeigusi valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāna „INVL INDEX DIRECT” pievienošanu ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”. Pievienošanas rezultātā ieguldījumu plāna „INVL INDEX DIRECT” dalībnieki ir kļuvuši par plāna „INVL Ekstra 47+” dalībniekiem un plāna „INVL INDEX DIRECT” aktīvi un saistības ir nodotas ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”. Ieguldījumu […]

11.02.2019

Izmaiņas Swedbank 2. līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumā

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība”, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un sadarbībā ar “Swedbank Robur”, kas darbojas kopš 1967. gada, pārvalda Swedbank pensiju plānus, paplašina 2.līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumu ar diviem plāniem. 2019. gada 11. februārī darbību uzsāk divi jauni ieguldījumu plāni ar dzīves cikla stratēģiju: “1970+” un “1980+”. Ieguldījumu plānu […]

02.01.2019

Apvienoti Luminor Ieguldījumu plāni

Ņemot vērā Luminor bankas apvienošanas noslēdzošos soļus, Luminor Asset Management IPAS paziņojusi par Luminor Ieguldījumu plānu apvienošanu. No 28.decembra apvienoti Luminor (N) Konservatīvais ieguldījumu plāns un Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns, kā arī Luminor (N) Aktīvais ieguldījumu plāns un Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns. “Līdz šim klientiem bija pieejami divi Luminor aktīvie ieguldījumi plāni un […]

27.11.2018

Mainīti AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu nosaukumi un samazinātas pensiju plānu komisijas maksas

Akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) ir veikusi pensiju plānu grozījumus, ar kuriem: pensiju plānam “INVL Aktīvais 16+” mainīts nosaukums uz “INVL Maksimālais 16+”; pensiju plānam “Dzintars-konservatīvais” mainīts nosaukums uz “INVL Komforts 53+”; pensiju plānam “INVL Sabalansētais 47+” mainīts nosaukums uz “INVL Ekstra 47+”; pensiju plānam “Saule-sabalansētais” mainīts nosaukums uz “INVL […]

05.11.2018

Izmaiņas „INVL Asset Management” 2.līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „INVL Asset Management”, kas 2.līmeņa plānus pārvalda jau vairāk kā 15 gadus, lai sniegtu plašākas izvēles un kapitāla pieauguma iespējas saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, veikusi izmaiņas ieguldījumu plānu piedāvājumā. 2018.gada 5.novembrī darbību uzsāk jauns 2.līmeņa ieguldījumu plāns „Maksimālais 16+”. Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika, kas paredz, ka līdz […]

23.05.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji „CBL Asset Management” un „INVL Asset Management” piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs „CBL Asset Management” IPAS no 2018. gada 21. maija piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „CBL dzīves cikla plāns Millennials”. Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. […]

02.05.2018

IPAS “INVL Asset Management” veikusi ieguldījumu plānu turētājbankas maiņu

IPAS “INVL Asset Management”, kas pārvalda četrus Valsts Fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ir mainījusi šo ieguldījumu plānu turētājbanku, kas turpmāk būs AS „SEB banka”. Turētājbankas uzdevums ir ieguldījumu plānu aktīvu glabāšana, uzskaite, darījumu  veikšana un uzraudzība atbilstoši Valsts Fondēto pensiju likumam un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam. Turētājbankas komisija ieguldījumu plāniem “INVL Ekstra 16+”, “INVL […]

25.04.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs Luminor Asset Management IPAS no 2018. gada 23.aprīļa piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns”. Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. […]

13.04.2018

Mainīta AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētājbanka

No 2018. gada 12. aprīļa AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētajbanka ir AS „SEB banka”, tādējādi nodrošinot klientiem zemākas turētajbankas komisijas izmaksas. Turpmāk pensiju plānu “Saule-Sabalansētais”, “Jūra-Aktīvais” un “Dzintars-Konservatīvais” turētājbankas komisija, kuru sedz no pensiju plāna līdzekļiem, būs 0,1% (iepriekšējo 0,5% vietā). Savukārt pensiju plānu “INVL Aktīvais 16+”, “INVL Sabalansētais 47+” un “INVL […]


Partneri