Jaunumi

05.11.2018

Izmaiņas „INVL Asset Management” 2.līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „INVL Asset Management”, kas 2.līmeņa plānus pārvalda jau vairāk kā 15 gadus, lai sniegtu plašākas izvēles un kapitāla pieauguma iespējas saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, veikusi izmaiņas ieguldījumu plānu piedāvājumā. 2018.gada 5.novembrī darbību uzsāk jauns 2.līmeņa ieguldījumu plāns „Maksimālais 16+”. Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika, kas paredz, ka līdz […]

23.05.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji „CBL Asset Management” un „INVL Asset Management” piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs „CBL Asset Management” IPAS no 2018. gada 21. maija piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „CBL dzīves cikla plāns Millennials”. Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. […]

02.05.2018

IPAS “INVL Asset Management” veikusi ieguldījumu plānu turētājbankas maiņu

IPAS “INVL Asset Management”, kas pārvalda četrus Valsts Fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ir mainījusi šo ieguldījumu plānu turētājbanku, kas turpmāk būs AS „SEB banka”. Turētājbankas uzdevums ir ieguldījumu plānu aktīvu glabāšana, uzskaite, darījumu  veikšana un uzraudzība atbilstoši Valsts Fondēto pensiju likumam un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam. Turētājbankas komisija ieguldījumu plāniem “INVL Ekstra 16+”, “INVL […]

25.04.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs Luminor Asset Management IPAS no 2018. gada 23.aprīļa piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns”. Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. […]

13.04.2018

Mainīta AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētājbanka

No 2018. gada 12. aprīļa AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētajbanka ir AS „SEB banka”, tādējādi nodrošinot klientiem zemākas turētajbankas komisijas izmaksas. Turpmāk pensiju plānu “Saule-Sabalansētais”, “Jūra-Aktīvais” un “Dzintars-Konservatīvais” turētājbankas komisija, kuru sedz no pensiju plāna līdzekļiem, būs 0,1% (iepriekšējo 0,5% vietā). Savukārt pensiju plānu “INVL Aktīvais 16+”, “INVL Sabalansētais 47+” un “INVL […]

07.03.2018

ABLV Asset Management, IPAS maina pensiju plāna turētājbanku

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS parakstījis vienošanos ar ABLV Bank par turētājbankas līguma laušanu un noslēdzis līgumu ar Citadele banku, kas turpmāk būs ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna turētājbanka. Dažu dienu laikā tiks iesniegts rīkojums par visu plāna aktīvu, tai skaitā naudas līdzekļu, pārvešanu uz banku Citadele. ABLV Asset Management, IPAS turpina […]

05.03.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” no 2018. gada 5. februāra piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu aktīvo ieguldījumu plānu „INDEXO Jauda 16-50”. Šai ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,75% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā, netiek ieturēta.  VFPS līdzekļu pārvaldītājs „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” […]

03.10.2017

ABLV iesaistās pensiju kapitāla pārvaldīšanā

ABLV Bank meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS no šā gada 2. oktobra visiem Latvijas iedzīvotājam piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu — “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns”. “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” apvieno ilggadīgu ABLV grupas pieredzi klientu līdzekļu pārvaldīšanā, ievērojamu gaidāmo ienesīgumu pie vismazākajām izmaksām un ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Līdzekļu […]

16.08.2017

“Invalda INVL” Latvijas tirgū piedāvā jaunu pasīvās pārvaldīšanas pensiju 2.līmeņa plānu “INVL INDEX DIRECT”

Piedāvājot Latvijā šobrīd zemāko komisijas maksu par pensiju 2. līmeņa indeksa plāna pārvaldīšanu, kā arī piešķirot iespēju kļūt par akcionāru katram jaunajam plāna dalībniekam, trešdien, 16. augustā, Baltijā lielākā neatkarīgā pensiju pārvaldes grupa “Invalda INVL” prezentēja jaunu pasīvās pārvaldīšanas pensiju 2.līmeņa plānu INVL INDEX DIRECT. “Mums ir svarīgi veidot ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem, tāpēc katram […]

03.07.2017

Jauns līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” piedāvā ieguldījumu plānu „INDEXO Izaugsme”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noslēgusi līgumu ar Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību „Indexo” „Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu”. No 2017.gada 3.jūlija uzkrājumu pensiju 2.līmenī varēs uzticēt arī IPAS „Indexo”, kas piedāvā esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) dalībniekiem aktīvo ieguldījumu plānu – „Indexo Izaugsme”. Šai ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa, ko […]


Partneri