Jaunumi

08.07.2020

PNB bankas otrā pensiju līmeņa plānus turpmāk pārvaldīs Citadeles meitas uzņēmums “CBL Asset Management”

Ir noslēgusies cenu aptauja par trīs “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pārņemšanu, kurā uzvarēja Citadeles meitas uzņēmums “CBL Asset Management”. Pārņemot savā pārvaldībā vairāk nekā 66 tūkstošus dalībnieku uzkrājumus, “CBL Asset Management” nostiprina savu tirgus pozīciju kā trešais lielākais pārvaldītājs Latvijā gan aktīvu, gan dalībnieku ziņā.  “PNB Asset Management” ieguldījumu plānos uz […]

28.11.2019

Nomainīta IPAS “INVL Asset Management” un AS “INVL atklātais pensiju fonds” biroja un juridiskā adrese

Informējam, ka IPAS “INVL Asset Management” un AS “INVL atklātais pensiju fonds” ir mainīta biroja un juridiskā adrese: Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010.

07.11.2019

60% iedzīvotāju laiž garām iespēju nopelnīt vecumdienām

IPAS “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētāja Kārļa Purgaiļa komentārs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka 80 procenti jauno cilvēku, uzsākot darba gaitas, paši vispār neizvēlas sev pensiju plānu un tādā veidā neapzināti riskē ar savu pensiju. 60 procenti valsts fondēto pensiju sistēmas dalībnieku vecumā līdz 40 gadiem arī nemaz nezina, kurā pensiju plānā […]

01.11.2019

No nākamā gada pensiju 2.līmeņa uzkrājumus varēs arī mantot

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz tiesības pensiju otrā līmeņa dalībniekiem novēlēt savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu. 1 289 000 pensiju 2.līmeņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties,  vai  pensiju 2.līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas  personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. “Mēs vēlamies, lai pensiju 2.līmeņa dalībnieki būtu […]

18.10.2019

Ieguldījumi ilgtspējīgu iespēju plānā pārsniedz 1.4 miljonu EUR

Maija beigās bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē – saudzē vidi, rūpējas par darbiniekiem un rīkojas ilgtermiņā atbildīgi. Nedaudz vairāk kā četru mēnešu laikā Latvijas pirmais uz atbildīgām investīcijām balstītais pensiju plāns ir spējis piesaistīt salīdzinoši lielu […]

02.10.2019

Pabeigta pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošana pensiju plānam “INVL Komforts 53+”

2019.gada 1.oktobrī akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” pabeidza pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošanu pensiju plānam “INVL Komforts 53+”. Pievienošanas rezultātā pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” dalībnieki ir kļuvuši par pensiju plāna “INVL Komforts 53+” dalībniekiem, bet pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” aktīvi un saistības ir nodotas pensiju plānam “INVL Komforts 53+”. Tā rezultātā […]

19.08.2019

Par IPAS “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka AS “PNB Banka” darbības ierobežošana nekādā veidā neietekmē Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanas un līdzekļu turēšanas procesu. Sabiedrības pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu turētājbanka kopš 2012. gada ir AS Swedbank un pensiju plānu līdzekļi glābājas turētājbankā. Sabiedrība turpina līdzekļu pārvaldīšanu, bet […]

28.06.2019

Swedbank ievieš ilgtspējīgas attīstības standartus visos pensiju plānos

No šī gada jūnija “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” ir pakāpeniski uzsākusi piemērot ilgtspējas principus visiem Swedbank pensiju 2. un 3. līmeņa plāniem. Turpmāk stingrāk tiks vērtēti ieguldījumu vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības aspekti. Piemēram, vai ieguldījumi veicina apkārtējās vides saudzēšanu, cilvēktiesību un darba ņēmēju tiesību ievērošanu, nodrošina iespējami augstu uzņēmējdarbības ētiku un citus ilgtspējas principus. […]

04.06.2019

Pabeigta pensiju plāna INVL “Jūra-aktīvais” pievienošana pensiju plānam “INVL Maksimālais 16+”

2019.gada 3.jūnijā AS “INVL atklātais pensiju fonds” pabeidza pensiju plāna INVL “Jūra – aktīvais” pievienošanu pensiju plānam “INVL Maksimālais 16+”. Pievienošanas rezultātā pensiju plāna INVL “Jūra-aktīvais” dalībnieki ir kļuvuši par pensiju plāna „INVL Maksimālais 16+” dalībniekiem, bet pensiju plāna INVL “Jūra-aktīvais” aktīvi un saistības ir nodotas pensiju plānam „INVL Maksimālais 16+”. Tā rezultātā pensiju plāns […]

14.05.2019

Pirmo reizi Latvijā izveidots pensiju plāns, kas investē ilgtspējīgākajos uzņēmumos savā nozarē

Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Tādējādi Latvijā ir radīts pirmais uz atbildīgām investīcijām balstīts pensiju plāns. Jaunais pensiju plāns “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir publicēts arī portālā manapensija.lv, un no šīs nedēļas ikviens tam var […]


Partneri