Jaunumi

18.08.2021

INVL Pensiju fondi pārvaldītais valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns „INVL Maksimālais 16+“ ir palielinājis akciju un citu ienesīgo ieguldījumu limitu līdz 100%

Sākot ar 2021.gada 19.augustu IPAS INVL Asset Management pārvaldītajam valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānam „INVL Maksimālais 16+“ ir noteikts maksimāli atļautais likumdošanā  100%  limits ieguldījumiem akcijās un citos līdzīgos instrumentos. Tas nozīmē, ka šis ir pirmais 2.pensiju līmeņa ieguldījumu plāns no iepriekš dibinātajiem,  kas ir veicis  nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu maksimālu ilgtermiņa atdeves […]

15.06.2021

Invalda INVL veic darbības Mandatum Life’s dzīvības apdrošināšanas biznesa iegādei Baltijas valstīs

Aktīvu pārvaldīšanas grupa Invalda INVL, kuras mērķis ir piedāvāt klientiem dažādus risinājumus, lai nodrošinātu viņu finansiālo drošību un labklājību, veic darbības, lai iegādātos biznesu Baltijas valstīs no Mandatum Life, vienu no Somijas lielākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, kas darbojas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, izmantojot filiāļu darbību. Invalda INVL un Mandatum Life Insurance Company Limited šodien parakstīja […]

14.01.2021

Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu mainījis katrs desmitais. Kādi ir visbiežākā uzdotie jautājumi un neskaidrības?

Pagājušajā gadā ļoti strauji augusi interese par pensiju 2. līmenī uzkrāto – ar valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu iepazinās teju pusmiljons iedzīvotāju, un 122 111 pensiju 2. līmeņa dalībnieki mainīja ieguldījumu plānu, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati. Vienlaikus Citadeles praksē redzams, ka iedzīvotājiem arvien ir daudz jautājumu un neskaidrību par pensiju sistēmu […]

08.07.2020

PNB bankas otrā pensiju līmeņa plānus turpmāk pārvaldīs Citadeles meitas uzņēmums “CBL Asset Management”

Ir noslēgusies cenu aptauja par trīs “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pārņemšanu, kurā uzvarēja Citadeles meitas uzņēmums “CBL Asset Management”. Pārņemot savā pārvaldībā vairāk nekā 66 tūkstošus dalībnieku uzkrājumus, “CBL Asset Management” nostiprina savu tirgus pozīciju kā trešais lielākais pārvaldītājs Latvijā gan aktīvu, gan dalībnieku ziņā.  “PNB Asset Management” ieguldījumu plānos uz […]

28.11.2019

Nomainīta IPAS “INVL Asset Management” un AS “INVL atklātais pensiju fonds” biroja un juridiskā adrese

Informējam, ka IPAS “INVL Asset Management” un AS “INVL atklātais pensiju fonds” ir mainīta biroja un juridiskā adrese: Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010.

07.11.2019

60% iedzīvotāju laiž garām iespēju nopelnīt vecumdienām

IPAS “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētāja Kārļa Purgaiļa komentārs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka 80 procenti jauno cilvēku, uzsākot darba gaitas, paši vispār neizvēlas sev pensiju plānu un tādā veidā neapzināti riskē ar savu pensiju. 60 procenti valsts fondēto pensiju sistēmas dalībnieku vecumā līdz 40 gadiem arī nemaz nezina, kurā pensiju plānā […]

01.11.2019

No nākamā gada pensiju 2.līmeņa uzkrājumus varēs arī mantot

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz tiesības pensiju otrā līmeņa dalībniekiem novēlēt savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu. 1 289 000 pensiju 2.līmeņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties,  vai  pensiju 2.līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas  personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. “Mēs vēlamies, lai pensiju 2.līmeņa dalībnieki būtu […]

18.10.2019

Ieguldījumi ilgtspējīgu iespēju plānā pārsniedz 1.4 miljonu EUR

Maija beigās bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē – saudzē vidi, rūpējas par darbiniekiem un rīkojas ilgtermiņā atbildīgi. Nedaudz vairāk kā četru mēnešu laikā Latvijas pirmais uz atbildīgām investīcijām balstītais pensiju plāns ir spējis piesaistīt salīdzinoši lielu […]

02.10.2019

Pabeigta pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošana pensiju plānam “INVL Komforts 53+”

2019.gada 1.oktobrī akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” pabeidza pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošanu pensiju plānam “INVL Komforts 53+”. Pievienošanas rezultātā pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” dalībnieki ir kļuvuši par pensiju plāna “INVL Komforts 53+” dalībniekiem, bet pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” aktīvi un saistības ir nodotas pensiju plānam “INVL Komforts 53+”. Tā rezultātā […]

19.08.2019

Par IPAS “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka AS “PNB Banka” darbības ierobežošana nekādā veidā neietekmē Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanas un līdzekļu turēšanas procesu. Sabiedrības pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu turētājbanka kopš 2012. gada ir AS Swedbank un pensiju plānu līdzekļi glābājas turētājbankā. Sabiedrība turpina līdzekļu pārvaldīšanu, bet […]


Partneri