05.10.2021

Otrā pensiju līmeņa plāns “INDEXO Jauda 16-50” ieguldīs akcijās līdz 100%

Pateicoties pozitīvajiem grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, ar 1. oktobri tiek ievērojami efektivizēta INDEXO 2. pensiju līmeņa plānu darbība.

Pirmkārt, ieguldījumi uzņēmumu akcijās varēs veidot līdz pat 100% no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “INDEXO Jauda 16-50″ aktīviem. Paredzams, ka papildu ieguldījumi akcijās varētu palielināt gaidāmo ilgtermiņa ienesīgumu par aptuveni 1% gadā. Ņemot vērā salikto procentu likumu, šodien iemaksāts viens eiro pēc trīsdesmit gadiem pieaugs par papildu 35 centiem. Tas ir ļoti būtisks pieaugums ilgtermiņa krājējiem. Tanī pat laikā svarīgi atcerēties, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Vienā indeksu fondā varēs ieguldīt līdz 25% no plāna aktīviem

Otrkārt, INDEXO plāno efektivizēt visus savā pārvaldīšanā esošos 2.pensiju līmeņa plānu portfeļus, turpmāk vienā indeksu ieguldījumu fondā ieguldot līdz pat 25% no pensiju plāna aktīviem. Tas ļaus izvēlēties pasaules lielākos indeksu fondus ar zemākajām izmaksām.

Tieši indeksu fondi jau gadu desmitiem visā pasaulē ir ilgtermiņa ieguldītāja labākais draugs, jo tie ļauj ar viena instrumenta palīdzību vienlaicīgi ieguldīt simtiem vai tūkstošiem dažādu vērtspapīru, lieliski pārvaldot ieguldīšanas riskus un vienlaicīgi saglabājot zemas izmaksas. Sagaidāms, ka šīs izmaiņas varētu samazināt netiešās ieguldīšanas izmaksas līdz pat 0,1% gadā no aktīvu vērtības.

Turpmāk informācijai par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu “INDEXO Jauda 16-50” var sekot līdzi www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/aktualie-dati/ sadaļā “Aktīvie plāni 100%”.


Partneri