09.10.2023

Jauns līdzekļu pārvaldītājs IPAS ”VAIRO” sāk piedāvāt adaptīvos pensiju 2.līmeņa plānus

IPAS “VAIRO” ir  neatkarīgs, vietējais uzņēmums, kas ir izveidots ar misiju vairot Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus un sekmēt sabiedrības labklājību, sasniedzot pensijas vecumu. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par specializētu uzkrājumu pārvaldītāju un piedāvāt mūsdienīgu un ikvienam Latvijas iedzīvotājam pielāgotu  pensiju plānu pārvaldīšanu. No šī gada oktobra “VAIRO” Latvijas iedzīvotājiem sāk piedāvāt trīs pensiju 2. līmeņa plānus:

  1. Adaptīvo ieguldījumu plānu VAIRO 1990-1999;
  2. Adaptīvo ieguldījumu plānu VAIRO 1980-1989;
  3. Adaptīvo ieguldījumu plānu VAIRO 1975-1979.

 “VAIRO” pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta iespēju robežās izmantojot dalībnieku dzīvescikla ieguldījumu pieeju. Tā paredz, ka ieguldījumi pasaules uzņēmumu akciju fondos maksimāli ilgi tiek uzturēti tuvu 100% no kopējiem aktīviem.  Katram plānam noteiktā brīdī līdzekļu pārvaldītājs pakāpeniski samazina tā kopējo riska līmeni, mazinot ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros līdz 25% no plāna aktīvu vērtības (detalizēta informācija atrodama katrā plāna prospektā). Tādēļ “VAIRO” klientiem nebūs nepieciešams mainīt pensiju plānus uz konservatīvākiem līdz pat pensionēšanās brīdim.

Vārds “adaptīvs”, kas lietots plānu nosaukumos, raksturo to mainīgo aktīvu sadalījumu. 15 gadu laikā paredzēts samazināt  ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros no 100% līdz 25% no katra plāna kopējās aktīvu vērtības.

Ieguldījumi tiek veikti pasaules uzņēmumu akciju fondos, kas iegulda līdzekļus 1500 ‒ 1600 pasaules vērtīgāko uzņēmumu akcijās. Šie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs daudzās pasaules valstīs, tostarp informācijas tehnoloģiju, finanšu, veselības aprūpes, ražošanas, telekomunikāciju, enerģētikas un citās jomās. Šo uzņēmumu vidū ir “Apple”, “Microsoft”, “Alphabet”, “Tesla”, “Visa”, “Johnson&Johnson”, “Procter&Gamble”, “Novo Nordisk”, “Nestle”, “Adobe”, “Wallmart”, “Astra Zeneca”, “Toyota”, “Walt Disney”, “Caterpillar”, kā arī daudzi citi.

“VAIRO” kodolu veido vietējie uzņēmēji, kuri ar savu darbību jau radījuši paliekošas vērtības Latvijā, tostarp dabīgās kosmētikas ražotāji Lotte Tisenkopfa-Iltnere un Uldis Iltners, “Let It Bloom” radītāja Baiba Birzniece, izdevēja Santa Anča, Āgenskalna un Kalnciema tirgus saimnieks Kārlis Dambergs, mūsdienīgu vadības risinājumu veidotāja Zane Čulkstēna, atjaunīgās enerģijas attīstītājs Māris Plūme un citi. Savukārt uzņēmumam tik būtisko kompetenci finanšu jautājumos nodrošina dibinātāji ar ilggadēju pieredzi vadošajās Latvijas finanšu iestādēs – Reinis Rubenis, Māris Mančinskis, Renārs Rūsis un Iļja Arefjevs.

Plašāka informācija par IPAS “VAIRO” un tā piedāvātajiem ieguldījumu plāniem atrodama tīmekļa vietnē www.vairo.lv

Papildu informācijai: 

Iļja Arefjevs

IPAS “VAIRO” valdes priekšsēdētājs

Tel.: +371 26547036

E-pasts: ilja.arefjevs@vairo.lv


Partneri