12.04.2023

Izmaiņas “Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”” ieguldījumu politikā

Sākot ar 2023. gada 12. aprīli “Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”” līdzās ieguldījumiem finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu (piemēram, obligācijas), līdz 25% plāna līdzekļu drīkstēs ieguldīt arī kapitāla vērtspapīros (piemēram, uzņēmumu akcijās).

Plāna mērķis ir panākt ieguldījumu plānā veikto iemaksu vērtības pieaugumu ar iespējami mērenām svārstībām. Mūsuprāt, ieguldījumi obligācijās apvienojumā ar nelielu akciju īpatsvaru ļaus veiksmīgi sabalansēt riskus un paaugstināt ienesīguma potenciālu. Plāns galvenokārt ir paredzēts dalībniekiem kam tuvojas pensijas vecums, ieteicamais ieguldīšanas termiņš ir 5 gadi.

Tāpat kā citos Swedbank pārvaldītajos pensiju un ieguldījumu plānos, ieguldījumu veikšanā arī turpmāk tiks ņemti vērā ilgtspējas faktori.


Partneri