Jaunumi

12.04.2017

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu “CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns” un “CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns” prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 11.aprīlī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

04.11.2016

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu „CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns” un „CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns” prospektos. Grozījumi prospektos stājas spēkā 2016.gada 2.novembrī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

11.07.2016

Pensiju fondu pārvaldītājs IPAS “INVL Asset Management” palielina pamatkapitālu

Latvijā vienīgais neatkarīgais, jeb bankas struktūrās neietilpstošais, pensiju fondus pārvaldošais uzņēmums, IPAS “INVL Asset Management”, kas pārvalda Valsts fondētās pensijas shēmas (pensiju 2.līmeņa) ieguldījumu plānus “INVL Konservatīvais 58+”, “INVL Komforts 47+” un “INVL Ekstra 16+”, ir palielinājis pamatkapitālu līdz 1 miljonam eiro. 2016.gada 4.jūlijā LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta “INVL Asset Management” pamatkapitāla palielināšana. “Mūsu […]

30.05.2016

IPAS “SEB Wealth Management” jauns nosaukums

Tiek mainīts IPAS “SEB Wealth Management” juridiskais nosaukums – turpmāk sabiedrībai būs darbības būtībai atbilstošāks nosaukums  – IPAS “SEB Investment Management”. Uzņēmuma pakalpojumu klāsts paliek nemainīgs – tāpat kā līdz šim veiksim pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumu pārvaldību, kā arī korporatīvo klientu portfeļu pārvaldību. Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “SEB Investment Management” ir dibināta 2000. […]

27.01.2016

Pensiju fondi nodrošina peļņu arī zemo procentu likmju laikā

Latvijas pensiju fondi 2015. gadā ir nodrošinājuši 2-3% ienesīgumu gan valsts fondēto pensiju, gan privāto pensiju līdzekļiem, kaut arī pasaules finanšu tirgos bijušas būtiskas svārstības un joprojām turpinās zemo procentu likmju laiks, ziņo Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) Pensiju fondu apskats par 2015. gadu. Valsts fondētās pensijas – pensiju 2. līmenis Visu 2.līmeņa plānu vidējais viena […]

09.11.2015

Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāniem „Finasta” ir mainīti nosaukumi

Ieguldījumu pārvaldes AS „INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 5.novembrī ir saņēmusi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu, veikt nosaukuma maiņu uzņēmuma pārvaldītajiem Valsts Fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem: 1)    Finasta pensiju plāns „Ekstra plus” – jaunais nosaukums: Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+”; 2)    Finasta pensiju plāns  „Komforts” – […]

11.09.2015

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Finasta Asset Management” ir mainījusi savu nosaukumu uz IPAS “INVL Asset Management”

No 2015. gada 7.septembra ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība IPAS “Finasta Asset Management” ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz IPAS “INVL Asset Management”. “Nosaukuma maiņa atspoguļo mūsu uzņēmuma piederību jaunajam īpašniekam – “Invalda LT” grupai, kuras pamatdarbība ir pensiju fondu un aktīvu pārvaldīšana”, skaidro „INVL Asset Management” Valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs. Uzņēmuma nosaukuma maiņa neietekmēs uzņēmuma […]

06.05.2015

Pensiju fondiem pirmajā ceturksnī rekordaugsts ienesīgums

Latvijas pensiju fondi šā gada pirmajā ceturksnī ir nodrošinājuši rekordaugstu ienesīgumu gan valsts fondēto pensiju, gan privāto pensiju uzkrājumiem – visu pensiju plānu vidējais gada ienesīgums ir bijis 9-10% robežās, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas Pensiju fondu apskats par 2015. gada 1. ceturksni. Pensiju plānu augstu ienesīgumu pārvaldītāji ir spējuši nodrošināt, pateicoties pozitīvām norisēm finanšu tirgos, […]

27.04.2015

Par “CBL Asset Management” IPAS pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu nosaukumu maiņu

Labdien! Lai uzsvērtu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu piederību “CBL Asset Management” IPAS no 2015. gada 8. aprīļa ir mainīti uzņēmuma izveidoto ieguldījumu plānu nosaukumi. Ieguldījumu plānu nosaukumi atbilstoši jaunajam uzņēmuma nosaukumam turpmāk būs “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns” un “CBL Universālais ieguldījumu plāns”.   Ieguldījumu plānu nosaukuma maiņa neietekmē turpmāko ieguldījumu plānu līdzekļu […]

06.01.2015

Par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna SEB IP “Safari” pievienošanas plānam “SEB aktīvais plāns” pabeigšanu

IPAS “SEB Wealth Management” informē, ka 23.12.2014. ir pabeigta valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna SEB IP “Safari” pievienošana ieguldījuma plānam “SEB aktīvais plāns”. Pievienošanas rezultātā visi SEB IP “Safari” plāna aktīvi un saistības ir nodotas “SEB aktīvais plāns”, SEB IP “Safari ” dalībnieki ir kļuvuši par “SEB aktīvais plāns” dalībniekiem. SEB IP “Safari” ir […]


Partneri