24.09.2021

Swedbank dzīvescikla pensiju plāni 1970+, 1980+ un 1990+ turpmāk akcijās ieguldīs līdz 100% no plānu aktīviem

Sākot ar 2021. gada 24. septembri, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāni “Swedbank Ieguldījumu plāns 1970+”, “Swedbank Ieguldījumu plāns 1980+” un “Swedbank Ieguldījumu plāns 1990+” drīkst veikt ieguldījumus akcijās līdz 100% no plāna aktīviem.

Augstāks akciju īpatsvars ļaus nodrošināt augstākas atdeves iespējas ilgtermiņā un lielāku uzkrāto kapitālu – pensiju plānu dalībniekiem. Joprojām plānos tiks ievērots dzīvescikla princips, akciju īpatsvaru laika gaitā pakāpeniski samazinot. Tāpat, veicot ieguldījumus, tiks ievēroti ilgtspējas faktori.

Turpmāk informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem “Swedbank Ieguldījumu plāns 1970+”, “Swedbank Ieguldījumu plāns 1980+” un “Swedbank Ieguldījumu plāns 1990+” var aplūkot sadaļā “Aktīvie plāni 100%”.


Partneri