29.06.2023

Luminor pensiju 2.līmeņa plāniem mainīti nosaukumi un ieviests jauns plāns – “Luminor 16-48”

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pensiju plāna izvēli un veicinātu finanšu tirgu doto iespēju maksimālu izmantošanu, veidojot uzkrājumu savai pensijai, sākot ar 2023. gada 29. jūniju Luminor ir pārdēvējis daļu savus pensiju 2.līmeņa plānus, kā arī darbību uzsāk jauns pensiju 2.līmeņa plāns “Luminor 16-48”.

“Luminor 16-48” ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt tā vērtības pieaugumu ilgtermiņā, līdz 100% no aktīviem ieguldot kapitāla vērstpapīros (uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos), īstenojot aktīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju.

Jaunie nosaukumi atspoguļo vecuma grupu, kurai ieguldījumu plāns ir vispiemērotākā izvēle riska un ienesīguma ziņā.

Izmaiņu pārskats – jaunais nosaukums, iepriekšējais nosaukums un iekavās maksimālais akciju īpatsvars:

  • “Luminor 16-48” – jauns plāns (100%)
  • “Luminor 48-53” – “Luminor Progresīvais” (75%)
  • “Luminor 53-58” – “Luminor Aktīvais” (50%)
  • “Luminor 58+” – “Luminor Sabalansētais” (25%)
  • “Luminor 62-65” – “Luminor Konservatīvais” (0%)

 

Statistikas dati liecina, ka vairāk nekā puse iedzīvotāju nav izvēlējušies vecumam atbilstošu ieguldījumu plānu – galvenokārt jaunieši un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji.

Ilgtermiņa ieguldījumu plānu analīze norāda, ka gados jauniem cilvēkiem, kas nesen uzsākuši darba gaitas vai vēl nav sasnieguši 48 gadu vecumu, pensiju uzkrājumam ieteicams izvēlēties aktīvāku plānu ar augstāku risku. Šie plāni ir ar 75-100% akciju īpatsvaru un ir pakļauti lielākām tirgus svārstībām, tomēr, vērtējot garākā periodā, tie ir ienesīgāki nekā konservatīvie plāni ar zemu risku, tādēļ iedzīvotājiem šajā vecuma kategorijā ieteicams izvēlēties “Luminor 16-48” plānu.

Savukārt no 48 līdz 53 gadu vecumam akciju īpatsvaram ieguldījumu plānā vajadzētu būt līdz 75%, un piemērotāks būs “Luminor 48-53” pensiju plāns (iepriekš “Progresīvais”). Tajā pašā laikā, tuvojoties pensijas vecumam, riska pakāpe pamazām jāsamazina. Vecumā no 53 līdz 58 gadi iesakām izvēlēties “Luminor 53-58” ieguldījumu plānu, kas iepriekš bija zināms kā “Aktīvais” ar ieguldījumiem akcijās līdz 50%. Kad līdz pensijas vecumam atlikuši vairs tikai 3 līdz 5 gadi ir svarīgi parūpēties par uzkrātā kapitāla saglabāšanu, nevis tiekties uz lielāko potenciālo peļņu, tāpēc jāizvēlas konservatīvi ieguldījumu plāni, piemēram, “Luminor 58+” un “Luminor 62-65”, kas līdz šim bija atpazīstami ar nosaukumu “Sabalansētais” un “Konservatīvais”.

Plašāku informāciju par Luminor pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāniem vari aplūkot sadaļā “Iguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija”. Seko līdzi plānu rezultātiem sadaļā “Aktuālie dati”.


Partneri