18.08.2021

INVL Pensiju fondi pārvaldītais valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns „INVL Maksimālais 16+“ ir palielinājis akciju un citu ienesīgo ieguldījumu limitu līdz 100%

Sākot ar 2021.gada 19.augustu IPAS INVL Asset Management pārvaldītajam valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānam „INVL Maksimālais 16+“ ir noteikts maksimāli atļautais likumdošanā  100%  limits ieguldījumiem akcijās un citos līdzīgos instrumentos. Tas nozīmē, ka šis ir pirmais 2.pensiju līmeņa ieguldījumu plāns no iepriekš dibinātajiem,  kas ir veicis  nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu maksimālu ilgtermiņa atdeves iespēju saviem klientiem.

Tas paver vēl nebijušu iespēju esošiem un potenciāliem klientiem gūt maksimālu labumu no saviem pensiju uzkrājumiem, sasniedzot potenciālajam ienesīgumam atbilstošu risku līmeni.

Turpmāk informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu „INVL Maksimālais 16+“ var iegūt tīmekļa vietnē www.manapensija.lv sadaļā „Aktīvie plāni 100%“.

Par  INVL Pensiju fondi

INVL Pensiju fondi piedāvā 2. un 3.pensiju līmeņa produktus Latvijā un ietilpst Invalda INVL – vadošā aktīvu pārvaldīšanas grupā, kas ir atvērta un augoša, investē kopā ar klientiem, un ar savu darbu rada labklājību cilvēkiem. Grupas uzņēmumi, kas darbojas Lietuvā un Latvijā, apkalpo vairāk nekā 240 000 vietējo un ārvalstu privāto un institucionālo klientu. Šie klienti ir uzticējuši Invalda INVL grupai pārvaldīt aktīvus vairāk nekā EUR 1,3 miljardu vērtībā dažādās aktīvu klasēs, ieskaitot pensiju un ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus alternatīvus ieguldījumus. Invalda INVL akcijas Nasdaq Baltijas biržā tirgojas kopš 1995.gada. Zem INVL Pensiju fondi Latvijā darbojas IPAS INVL Asset Management un AS INVL atklātais pensiju fonds.


Partneri