08.11.2021

Jauni Swedbank indeksu plāni pensiju 2. un 3. līmenī – “Dinamika Indekss”

Sākot ar 2021. gada 8. novembri, darbību sāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Swedbank Ieguldījumu plāns Dinamika Indekss” un pensiju 3. līmeņa plāns “Swedbank Pensiju plāns Dinamika Indekss”.

Abu plānu līdzekļi tiks pārvaldīti ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no aktīviem ieguldot pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un īstenojot pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju. Pasīva ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģija paredz, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek uzturēts tuvu 100% no plāna aktīviem.

Tāpat kā citos Swedbank pārvaldītajos pensiju un ieguldījumu plānos, ieguldījumu veikšanā tiks ņemti vērā ilgtspējas faktori.

Informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu “Swedbank Ieguldījumu plāns Dinamika Indekss” var aplūkot sadaļā “Aktīvie plāni 100%”.


Partneri