30.11.2023

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” nosaukums mainīts uz “Signet Aktīvais Plāns”

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2023.gada 21.novembrī stājās spēkā grozījumi Sabiedrības pārvaldītā valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (turpmāk – ieguldījumu plāns) prospektā un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā.

Grozījumi ieguldījumu plāna normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija par Sabiedrības nosaukumu un Sabiedrības valdi, aktualizēta informācija par ieguldījumu plāna revidentu un ieguldījumu plāna pārvaldnieku, mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Saskaņā ar grozījumiem ieguldījumu plāna jaunais nosaukums ir Signet Aktīvais Plāns.

Ieguldījumu plāna nosaukuma maiņa neietekmēs esošos ieguldījumu plāna dalībniekus, jo ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi, kā arī atlīdzības paliek nemainīgas.

Sabiedrības nosaukuma un ieguldījumu plāna nosaukuma maiņa tika veikta, lai jaunais nosaukums atspoguļotu piederību jaunajam īpašniekam – Signet Bank AS.

Sabiedrības nosaukums tika mainīts uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS, sākot ar 2023.gada 10.oktobri.

Plašāka informācija par Sabiedrību un ieguldījumu plānu atrodama Sabiedrības tīmekļa vietnē http://www.signetpensijas.lv/.


Partneri