Luminor 62-65


10.12.2008

Luminor Bank AS

Konservatīvais

Zems

0.49%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt tajā uzkrāto līdzekļu ilgtermiņa pieaugumu. Lai sasniegtu šo mērķi, Plāna līdzekļus var ieguldīt finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, piemēram, parāda vērtspapīros un termiņnoguldījumos. Paredzams, ka kapitāla pieaugums ilgtermiņā tiks sasniegts, ievērojot disciplinētu un labi organizētu ieguldījumu procesu.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.50%
Mainīgā komisija: 0.00%

Pārvaldnieks:

Arturs Andronovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS pārvalda vairākus pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa plānus. Luminor Asset Management IPAS vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri