Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+”


04.11.2002

AS “SEB banka”

Konservatīvais

Zems

0.60%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošina šī Ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir zems investīciju risks un stabils aktīvu vērtības pieaugums.
Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā virs 58 gadiem un tiem, kuri izvēlas zema riska investīcijas.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0.5877 % gadā
Mainīgā komisija: līdz 0.25 % gadā

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst “Invalda INVL” grupā, kas ir viena no vadošajām aktīvu pārvaldes grupām Baltijas reģionā. "Invalda INVL" akcijas tiek tirgotas NASDAQ Viļņas biržā kopš 1995. gada. Grupas aktīvi pārsniedz 1 miljardu EUR un pašreizējo darījumu apjoms ir sasniedzis vairāk kā 2 miljardus EUR. “Invalda INVL” grupa pārvalda alternatīvo kopieguldījumu fondus ar ieguldījumiem privātajā kapitālā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizdevumos, kā arī veic ieguldījumus pasaules vadošo trešo pušu fondos, sniedz Family Office pakalpojumus Baltijā un pārvalda 2. un 3. pensiju līmeņa aktīvus Latvijā.

40003605043

11.06.2004

EUR 2 000 000

"KPMG Baltics" AS


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
67092988
info@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri