28.06.2019

Swedbank ievieš ilgtspējīgas attīstības standartus visos pensiju plānos

No šī gada jūnija “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” ir pakāpeniski uzsākusi piemērot ilgtspējas principus visiem Swedbank pensiju 2. un 3. līmeņa plāniem. Turpmāk stingrāk tiks vērtēti ieguldījumu vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības aspekti. Piemēram, vai ieguldījumi veicina apkārtējās vides saudzēšanu, cilvēktiesību un darba ņēmēju tiesību ievērošanu, nodrošina iespējami augstu uzņēmējdarbības ētiku un citus ilgtspējas principus.

Papildus jau tradicionālajiem kritērijiem, kas skar uzņēmumu drošību, attīstības potenciālu, uzticamību un citus, ilgtspējīgu ieguldījumu politika paredz rūpīgi izvērtēt arī dažādus ilgtspējas kritērijus, piemēram, uzņēmuma ietekmi uz vidi un klimatu. Tāpēc turpmāk, veicot uz ilgtspēju balstītu ieguldīšanu, Swedbank atturēsies no ieguldījumiem tādos uzņēmumos, kas pārkāpj iepriekšminētos principus, vai tautsaimniecības nozarēs, kas nav savienojamas ar ilgtspēju. Tāpat ilgtspējīgu ieguldījumu politika paredz iespēju ietekmēt domāšanu biznesa vidē ne tikai ar savu investīciju politiku, bet arī izglītojot klientus-uzņēmumus par ilgtspējas principu piemērošanu savai darbībai.

Augstāka ienesīguma nodrošināšana ilgtermiņā ir “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” kā pensiju pārvaldnieka viens no svarīgākajiem mērķiem. Tāpēc izvairīšanās no uzņēmumiem, kuri ir būtiski pakļauti ar ilgtspēju saistītiem riskiem, samazina ieguldījumu risku un potenciālus zaudējumus. Turklāt, novērojumi rāda, ka uz ilgtspēju vērsti uzņēmumi, uzrāda labākus rezultātus biznesā. Ilgtspējīgi uzņēmumi meklē radošus risinājumus iepriekšējām tehnoloģijām, kas palīdz izstrādāt jaunas tehnoloģijas ar ievērojami augstāku pievienoto vērtību. Tāpēc ilgtermiņā šāda ieguldījumu politika var palielināt pensiju kapitāla atdevi, un tā ir laba ziņa visiem Swedbank pensiju krājējiem.

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un sadarbībā ar “Swedbank Robur”, kas darbojas kopš 1967. gada, pārvalda Swedbank pensiju plānus.

 


Partneri