14.05.2019

Pirmo reizi Latvijā izveidots pensiju plāns, kas investē ilgtspējīgākajos uzņēmumos savā nozarē

Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Tādējādi Latvijā ir radīts pirmais uz atbildīgām investīcijām balstīts pensiju plāns.

Jaunais pensiju plāns “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir publicēts arī portālā manapensija.lv, un no šīs nedēļas ikviens tam var pieteikties.

Šis pensiju plāns no citiem atšķiras ar tā ieguldījumu stratēģiju. Izvērtējot, vai ieguldīt pensiju uzkrājuma kapitāla daļu kādu uzņēmumu aktīvos, “CBL Asset Management” ieguldījumu eksperti analizē ne tikai šo uzņēmumu finanšu rezultātus, bet arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības jeb ilgtspējas aspektus, kā piemēram, kāda ir uzņēmuma vides politika, vai uzņēmums pietiekami novērtē klimatu pārmaiņu risku, vai atbildīgi attiecas pret darbiniekiem un vietējo kopienu u.c.

“Ikdienā esam pieraduši domāt par vides saudzēšanu, iegādājoties produktus, kas ražoti no videi draudzīgiem materiāliem vai kas netiek testēti uz dzīvniekiem. Bet par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumiem (angļu val. sustainable finance) līdz šim Latvijā ir runāts reti. Tagad par pasaules ilgtspējīgu attīstību varam rūpēties, arī izvēloties pensiju plānu, kura aktīvi tiek ieguldīti pret vidi, dabas resursiem un sabiedrību atbildīgos uzņēmumos,” skaidro “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

 “Arī no ienesīguma viedokļa arvien svarīgāk ir vērtēt, vai uzņēmums, kurā plānojam investēt, ir ilgtspējīgs. Pasaules piemēri un pētījumi apliecina ilgtspējas aspektu tiešu ietekmi uz uzņēmumu finanšu rezultātiem un attiecīgi ieguldījumu vērtību. Varam apskatīt pavisam vienkāršu piemēru – nepievēršot pietiekamu uzmanību vides riskiem, uzņēmums var izraisīt vietēja līmeņa vides katastrofu, kas negatīvi ietekmēs šī uzņēmuma akciju cenu un līdz ar to arī pensiju sistēmas dalībnieka uzkrājumu. Ieguldot uzņēmumos, kas pastiprināti pievērš uzmanību savu aktivitāšu ilgtspējai, varam ievērojami samazināt riskus,” saka K. Purgailis, piebilstot, ka “tagad, izvēloties pensiju plānu, arī katrs no mums var ietekmēt, kādos uzņēmumos nonāk mūsu uzkrātie līdzekļi”.

“CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – maksimālais ieguldījumu īpatsvars akcijās ir līdz 75% no aktīviem. Līdz ar to tas ir piemērotāks cilvēkiem vecumā līdz 40 gadiem.

Šim pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam iespējams pieteikties valsts portālā Latvija.lv, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas centros. Plašāku informāciju par jauno ieguldījumu plānu var iegūt interneta mājas lapā pensija.lv.

Pensiju 2. līmenis katram Latvijas iedzīvotājam ir valsts fondēts – valsts katru mēnesi no iedzīvotāja bruto algas (jeb algas pirms nodokļu nomaksas) 6% novirza pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Šo pensiju uzkrājumu pārvalda katra iedzīvotāja izvēlēts pensiju pārvaldnieks, ieguldot pensijas kapitālu finanšu tirgos, lai to palielinātu. Pensiju 2. līmenis veido papildu uzkrājumu pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai.

Par “CBL Asset Management”

Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS “CBL Asset Management” ir viena no vadošajām un pieredzējušākajām finanšu aktīvu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā ar investīciju portfeļu pārvaldīšanu nodarbojas jau kopš 2002. gada. Savukārt kopš 2003. gada kā viena no pirmajām Latvijā sāka pārvaldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. “CBL Asset Management” ir lielākā pārvaldnieku komanda Latvijā, kas regulāri analizē finanšu un kapitāla tirgus, makroekonomikas tendences un pensiju uzkrājumus iegulda gan vērienīgos starptautiskos un vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī dažādu valstu obligācijās.

 

Papildu informācija:

Ieva Prauliņa

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Banka Citadele

Mob. tālr. +371 29373305

E-pasts: Ieva.Praulina@citadele.lv


Partneri