11.02.2019

Izmaiņas Swedbank 2. līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumā

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība”, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un sadarbībā ar “Swedbank Robur”, kas darbojas kopš 1967. gada, pārvalda Swedbank pensiju plānus, paplašina 2.līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumu ar diviem plāniem.

2019. gada 11. februārī darbību uzsāk divi jauni ieguldījumu plāni ar dzīves cikla stratēģiju: “1970+” un “1980+”. Ieguldījumu plānu darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plānu beigu datumam, svārstīsies no 0 līdz 15%, lai sniegtu ieguldītājiem optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā – no straujāka vērtības pieauguma sākumā, līdz vērtības saglabāšanai perioda beigās.

Jauni ieguldījumu plāni “1970+”, “1980+” kopā ar piedāvājumā jau esošo plānu “1990+” piemēroti noteiktā desmitgadē dzimušajiem, jo plānu ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no krāšanas laika. Ieguldījumu plāni piemēroti arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.

Swedbank dzīves cikla ieguldījumu plānu ieguldītājiem dzīves laikā vairs nebūs jāmaina – atliek vien pievienoties savas desmitgades plānam, un stratēģiju līdz aktīvo darba gaitu beigām koriģēs plāna pārvaldnieks.


Partneri