CBL dzīves cikla plāns Millennials


24.04.2018

AS "Citadele banka"

Aktīvais 75

Augsts

0.44%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam. Plāna dzīves cikla ieguldījumu stratēģijas mērķa ieguldītāji ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki, kas dzimuši laika periodā starp 1980. gadu un 1990. gadu, kā arī citi ieguldītāji, kuri par sev piemērotāko uzskata dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju.
70% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros un ieguldījumu fondu, tai skaitā indeksa fondu un ETF, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, apliecībās. Plāna pārvaldnieki izmantos ilggadējo pieredzi, un pieejamos specializētos tehniskos resursus investīciju fondu analīzē, kas starp pasaulē pieejamiem tūkstošiem fondiem - gan aktīvi pārvaldītājiem, gan indeksu fondiem - palīdz izvēlēties atdeves un riska ziņā labākos un Plāna stratēģijai un ieguldītāju interesēm atbilstošākos.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.48% gada
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju plānus, sabiedrības dibinātos fondus un investīciju portfeļus gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina lielākā Latvijā finanšu ieguldījumu speciālistu komanda. Mēs, 14 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti ikdienā rūpējamies, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti, nodrošinot optimālu riska un peļņas attiecību, kā arī zemas izmaksas.
Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos mēs apvienojam ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus. Pārvaldot pensiju plānus, investējam ne tikai starptautiskos, bet arī vietējos Latvijas uzņēmumos - vairojot Tavu pensijas uzkrājumu, mēs sekmējam arī Latvijas ekonomikas attīstību.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

AS "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri