CBL dzīves cikla plāns Millennials


24.04.2018

AS "Citadele banka"

Aktīvais 75

Augsts

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam. Plāna dzīves cikla ieguldījumu stratēģijas mērķa ieguldītāji ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki, kas dzimuši laika periodā starp 1980. gadu un 1990. gadu, kā arī citi ieguldītāji, kuri par sev piemērotāko uzskata dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju.
70% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros un ieguldījumu fondu, tai skaitā indeksa fondu un ETF, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, apliecībās. Plāna pārvaldnieki izmantos ilggadējo pieredzi, un pieejamos specializētos tehniskos resursus investīciju fondu analīzē, kas starp pasaulē pieejamiem tūkstošiem fondiem - gan aktīvi pārvaldītājiem, gan indeksu fondiem - palīdz izvēlēties atdeves un riska ziņā labākos un Plāna stratēģijai un ieguldītāju interesēm atbilstošākos.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.5% gada
Mainīgā komisija: Netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns, CFA

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no pieredzes bagātākajām, vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas nodrošina valsts fondēto pensiju plānu, sabiedrības dibināto fondu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, veiksmīgi apvienojot savu ekspertīzi Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri