Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
22.03.2021 22.09.2021
Signet Aktīvais Plāns 1.15849 1.21525 +4.90%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.42784 2.52275 +3.91%
Luminor 53-58 2.25657 2.35832 +4.51%
SEB aktīvais plāns 2.80018 2.93274 +4.73%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.62199 2.74311 +4.62%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri