Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
29.01.2021 29.07.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 10 755 503 11 804 013 +9.75%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 448 573 934 475 881 313 +6.09%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 44 306 090 45 045 346 +1.67%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 87 278 374 105 384 837 +20.75%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 51 454 911 67 958 204 +32.07%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 331 807 106 349 251 035 +5.26%
SEB aktīvais plāns 526 861 947 565 029 087 +7.24%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 352 336 721 1 394 111 905 +3.09%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri