Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
25.04.2021 25.04.2024
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 128 023 8 699 586 +6 695.32%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 459 731 521 527 902 120 +14.83%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 95 687 905 219 956 719 +129.87%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 60 750 452 198 405 609 +226.59%
Luminor 53-58 339 283 241 350 376 855 +3.27%
SEB aktīvais plāns 544 514 143 671 703 920 +23.36%
Signet Aktīvais Plāns 11 382 253 18 990 168 +66.84%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 367 946 754 1 381 209 200 +0.97%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri