Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
27.12.2018 27.06.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 7 472 895 8 443 289 +12.99%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 337 717 375 387 157 525 +14.64%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 38 665 283 52 773 727 +36.49%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 24 282 413 28 883 811 +18.95%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 141 107 784 281 613 801 +99.57%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 60 515 508 64 798 470 +7.08%
SEB aktīvais plāns 402 965 128 456 884 624 +13.38%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 121 490 022 1 247 072 447 +11.20%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri