Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
22.04.2021 22.10.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 11 336 142 12 047 873 +6.28%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 459 024 737 522 226 507 +13.77%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 95 385 896 112 224 478 +17.65%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 60 537 313 78 775 685 +30.13%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 338 425 708 355 205 446 +4.96%
SEB aktīvais plāns 543 837 325 640 560 442 +17.79%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 363 531 876 1 412 648 005 +3.60%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri