Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
17.07.2020 17.01.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 9 279 980 10 764 662 +16.00%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 423 036 726 450 668 640 +6.53%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 45 885 125 44 758 890 -2.45%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 74 223 832 87 623 766 +18.05%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 38 465 404 51 123 001 +32.91%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 302 429 584 333 741 966 +10.35%
SEB aktīvais plāns 486 713 792 529 568 861 +8.80%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 265 437 370 1 366 068 041 +7.95%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri