Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
10.10.2019 10.04.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 8 768 692 8 168 017 -6.85%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 403 494 535 385 953 329 -4.35%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 60 013 287 64 743 525 +7.88%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 31 417 097 33 386 145 +6.27%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 292 172 665 276 531 663 -5.35%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 59 170 656 44 724 695 -24.41%
SEB aktīvais plāns 474 019 624 441 497 643 -6.86%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 272 716 947 1 182 263 134 -7.11%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri