Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
25.02.2019 25.08.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 7 965 387 8 553 311 +7.38%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 359 974 015 395 291 135 +9.81%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 44 789 840 56 783 765 +26.78%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 26 014 221 30 253 225 +16.29%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 265 628 845 287 310 045 +8.16%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 65 346 011 63 137 375 -3.38%
SEB aktīvais plāns 429 767 799 464 368 515 +8.05%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 191 474 032 1 251 267 206 +5.02%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri