Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
21.04.2019 21.10.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 8 385 370 8 831 697 +5.32%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 374 220 808 405 248 636 +8.29%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 49 101 233 60 368 698 +22.95%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 27 476 237 31 654 683 +15.21%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 276 139 622 293 570 177 +6.31%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 68 494 356 60 388 169 -11.83%
SEB aktīvais plāns 446 310 197 476 078 881 +6.67%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 230 290 656 1 279 106 088 +3.97%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri