Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
26.03.2020 26.09.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 7 843 343 9 422 893 +20.14%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 367 577 848 424 609 169 +15.52%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 61 750 524 77 458 087 +25.44%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 32 410 029 40 942 938 +26.33%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 267 443 362 304 944 659 +14.02%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 43 885 019 44 313 624 +0.98%
SEB aktīvais plāns 416 696 163 486 559 123 +16.77%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 151 450 178 1 265 262 101 +9.88%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri