Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
18.05.2019 18.11.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 8 235 704 9 016 964 +9.49%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 377 515 621 410 764 821 +8.81%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 50 391 277 62 679 067 +24.38%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 28 230 332 32 970 560 +16.79%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 275 050 201 298 117 149 +8.39%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 66 105 491 61 144 345 -7.50%
SEB aktīvais plāns 445 982 604 484 903 239 +8.73%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 231 893 252 1 291 964 968 +4.88%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri