Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
19.10.2018 19.04.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 7 818 728 8 385 370 +7.25%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 344 789 526 374 220 808 +8.54%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 37 292 705 49 101 233 +31.66%
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 657 308 591 640 -9.99%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 142 477 786 276 139 622 +93.81%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 63 449 969 68 494 356 +7.95%
SEB aktīvais plāns 409 115 549 446 310 197 +9.09%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 125 677 445 1 230 290 656 +9.29%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri