Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
04.01.2020 04.07.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 9 216 491 9 144 982 -0.78%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 415 198 183 415 636 629 +0.11%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 64 996 558 72 097 604 +10.93%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 33 975 060 37 719 014 +11.02%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 303 548 147 299 378 284 -1.37%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 60 450 936 45 524 418 -24.69%
SEB aktīvais plāns 490 899 011 477 514 456 -2.73%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 293 335 335 1 254 302 002 -3.02%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri