Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
20.07.2021 20.07.2024
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 128 023 14 658 183 +11 349.63%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 473 256 574 547 882 332 +15.77%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 103 780 740 240 265 283 +131.51%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 66 970 067 218 462 498 +226.21%
Luminor 53-58 347 063 653 361 135 210 +4.05%
SEB aktīvais plāns 562 672 732 689 510 128 +22.54%
Signet Aktīvais Plāns 11 685 044 18 479 652 +58.15%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 383 812 695 1 405 429 594 +1.56%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri