Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
16.08.2018 16.02.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 7 736 946 7 907 364 +2.20%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 344 671 402 357 949 191 +3.85%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 35 821 774 44 275 028 +23.60%
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 609 503 626 898 +2.85%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 143 139 418 264 562 409 +84.83%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 64 185 377 64 017 840 -0.26%
SEB aktīvais plāns 410 102 345 426 699 987 +4.05%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 122 102 535 1 185 921 784 +5.69%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri