Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
20.10.2020 20.04.2021
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 9 653 179 11 303 749 +17.10%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 431 896 870 460 434 547 +6.61%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 44 306 441 44 593 436 +0.65%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 80 864 772 95 629 052 +18.26%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 43 115 800 60 240 659 +39.72%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 313 374 790 339 561 820 +8.36%
SEB aktīvais plāns 496 084 211 547 297 443 +10.32%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 294 778 008 1 366 392 018 +5.53%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri