Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
21.06.2021 21.06.2024
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 1.00000 1.19754 +19.75%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 3.15167 3.27595 +3.94%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.27259 1.40870 +10.70%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.49669 2.73770 +9.65%
Luminor 53-58 2.31907 2.42329 +4.49%
SEB aktīvais plāns 2.89761 3.08504 +6.47%
Signet Aktīvais Plāns 1.19664 1.18334 -1.11%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.67478 2.79861 +4.63%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri