Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
27.12.2018 27.06.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.91606 1.01359 +10.65%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.57980 2.81934 +9.29%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 0.99010 1.09726 +10.82%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.96542 2.14127 +8.95%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.92543 2.08159 +8.11%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.62641 2.78571 +6.07%
SEB aktīvais plāns 2.33871 2.55828 +9.39%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.28532 2.44535 +7.00%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri