Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
27.03.2020 27.09.2020
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.92439 1.05097 +13.69%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.59377 2.89712 +11.70%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.03131 1.14290 +10.82%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.99178 2.18533 +9.72%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.92437 2.09588 +8.91%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.29396 2.36767 +3.21%
SEB aktīvais plāns 2.29784 2.57414 +12.02%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.28981 2.45065 +7.02%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri