Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
25.02.2019 25.08.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.97585 1.01117 +3.62%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.70913 2.83675 +4.71%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.05128 1.12034 +6.57%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.07845 2.17338 +4.57%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.01368 2.09672 +4.12%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.82702 2.76044 -2.35%
SEB aktīvais plāns 2.46691 2.56607 +4.02%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.38755 2.43443 +1.96%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri