Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
16.08.2018 16.02.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.97807 0.96824 -1.00%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.72596 2.69097 -1.28%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.05485 1.04494 -0.94%
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.03677 1.04018 +0.33%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.00717 2.00405 -0.16%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.84348 2.76559 -2.74%
SEB aktīvais plāns 2.47622 2.44659 -1.20%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.38918 2.37209 -0.72%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri