Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 31.10.2018
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.63271 +85.03%
CBL Universālais ieguldījumu plāns 1.42287 2.44397 +71.76%
Luminor 53-58 1.42287 1.94857 +36.95%
Luminor 58+ 1.42287 2.23303 +56.94%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.39059 +68.01%
SEB sabalansētais plāns 1.42287 2.35321 +65.38%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.32439 +63.36%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 1.42287 2.25573 +58.53%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri