Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 31.01.2018
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.75325 +93.50%
CBL Universālais ieguldījumu plāns 1.42287 2.49531 +75.37%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.03243 +42.84%
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 1.42287 2.28542 +60.62%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.52990 +77.80%
SEB Latvijas plāns 1.42287 2.52404 +77.39%
SEB sabalansētais plāns 1.42287 2.44657 +71.95%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.41840 +69.97%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 1.42287 2.25815 +58.70%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri