Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 12.06.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.00000 1.00220 +0.22%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.78388 +95.65%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00000 1.08668 +8.67%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.42287 2.13011 +49.71%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.05172 +44.20%
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 1.42287 2.79683 +96.56%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.52594 +77.52%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.42967 +70.76%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri