Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 04.07.2023
Signet Aktīvais Plāns 1.00000 1.12465 +12.46%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.94018 +106.64%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00000 1.26031 +26.03%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.42287 2.43349 +71.03%
Luminor 53-58 1.42287 2.16540 +52.19%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.75708 +93.77%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.53664 +78.28%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri