Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
01.04.2020 15.09.2021
Signet Aktīvais Plāns 0.92744 1.22922 +32.54%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.63775 3.24125 +22.88%
Luminor 53-58 1.92183 2.37620 +23.64%
SEB aktīvais plāns 2.32072 2.96471 +27.75%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.29860 2.75964 +20.06%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Aktīvie plāni 100% - Augsts risks

Aktīvie plāni 75% - Augsts risks

Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks

Sabalansētie plāni - Zems risks

Konservatīvie plāni - Zems risks

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri