Luminor 58+


03.02.2005

Luminor Bank AS

Sabalansētais

Vidējs

0.49%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir ar sabalansētu ieguldījumu stratēģiju nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ilgtermiņā, lai sekmētu straujāku pensijas kapitāla palielinājumu, nākotnē ļaujot saņemt lielāku vecuma pensiju, nekā piedaloties tikai pensiju sistēmas pirmajā līmenī. Ieguldījumu plāna līdzekļu izvietojums parāda vērtspapīros (obligācijās un parādzīmēs) aizsargā tā vērtību no straujām īstermiņa svārstībām, sekmējot stabilu tā vērtības pieaugumu. Ieguldījumu plāna mērķi tiek panākti daļu plāna līdzekļu (līdz 25%) ieguldot akciju tirgū, jo saskaņā ar investīciju teoriju noteiktā laika periodā ieguldījumi akciju tirgū ļauj sasniegt augstāku ienesīgumu nekā ieguldījumi parāda vērtspapīros.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.50%
Mainīgā komisija: no 0% līdz 0.60%

Pārvaldnieks:

Arturs Andronovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS pārvalda vairākus pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa plānus. Luminor Asset Management IPAS vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri