CBL Universālais ieguldījumu plāns


11.01.2002

AS "Citadele banka"

Konservatīvais

Zems

0.45%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir panākt dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus fiksēta ienākuma finanšu aktīvos – valsts un korporatīvajās parādzīmēs, obligācijās, obligāciju fondos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
Riska pārvaldīšanas nolūkos ieguldījumi tiek diversificēti pa dažādām fiksēta ienākuma instrumentu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,37% gadā

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Artis Mežis

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju plānus, sabiedrības dibinātos fondus un investīciju portfeļus gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina lielākā Latvijā finanšu ieguldījumu speciālistu komanda. Mēs, 14 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti ikdienā rūpējamies, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti, nodrošinot optimālu riska un peļņas attiecību, kā arī zemas izmaksas.
Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos mēs apvienojam ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus. Pārvaldot pensiju plānus, investējam ne tikai starptautiskos, bet arī vietējos Latvijas uzņēmumos - vairojot Tavu pensijas uzkrājumu, mēs sekmējam arī Latvijas ekonomikas attīstību.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

AS "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri