Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+”


12.07.2006

AS “SEB banka”

Sabalansētais

Vidējs

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plānam „INVL Komforts 47+” ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu politika. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs. Līdz 25% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Ieguldījumu politika sniedz lielāku peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0.8 % gadā
Mainīgā komisija: līdz 0.5 % gadā

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst Baltijā lielākajā investīciju grupā "Invalda INVL”, kas starptautiskā mērogā pārvalda 190 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 650 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījumus.
IPAS "INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda piecus pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānus, sešus pensiju 3.līmeņa plānus un alternatīvos ieguldījumu fondus.

40003605043

11.06.2004

EUR 1 000 000

"PricewaterhouseCoopers" SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Kontaktinformācija


Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija
67092988
lv@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri