Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+”


05.11.2018

AS “SEB banka”

Aktīvais 100

Augsts

1.10%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika, kas paredz, ka līdz 100% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu.
Iesakām izvēlēties, ja esat vecumā no 16 līdz 46 gadiem vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0.5877% gadā
Mainīgā komisija: līdz 0.50 % gadā

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst “Invalda INVL” grupā, kas ir viena no vadošajām aktīvu pārvaldes grupām Baltijas reģionā. "Invalda INVL" akcijas tiek tirgotas NASDAQ Viļņas biržā kopš 1995. gada. Grupas aktīvi pārsniedz 1 miljardu EUR un pašreizējo darījumu apjoms ir sasniedzis vairāk kā 2 miljardus EUR. “Invalda INVL” grupa pārvalda alternatīvo kopieguldījumu fondus ar ieguldījumiem privātajā kapitālā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizdevumos, kā arī veic ieguldījumus pasaules vadošo trešo pušu fondos, sniedz Family Office pakalpojumus Baltijā un pārvalda 2. un 3. pensiju līmeņa aktīvus Latvijā.

40003605043

11.06.2004

EUR 2 000 000

"KPMG Baltics" AS


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
67092988
info@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri