AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM


02.08.2017

AS "Citadele banka"

Aktīvais 50

Augsts

0.60%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir panākt tajā veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus finanšu un kapitāla tirgū.
Mērķa sasniegšanai vismaz 50% Ieguldījumu plāna līdzekļu tiek ieguldīti fiksēta ienākuma finanšu instrumentos un kredītiestāžu termiņnoguldījumos, kas nodrošina stabilu Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu, aizsargājot to no īstermiņa svārstībām. Lai sasniegtu augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, līdz 50% Ieguldījumu plāna līdzekļu var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kā arī ieguldījumos riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos. Ieguldījumu koncentrācija kādā konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē nav paredzēta.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.60% gadā
Mainīgā komisija: 0.00% gadā

Pārvaldnieks:

Jevgenijs Gžibovskis

Līdzekļu pārvaldītājs:

Integrum Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Integrum Asset Management IPAS ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā. Jau 15 gadus mēs pārvaldām dažāda riska un sarežģītības kolektīvo ieguldījumu produktus, kas pašlaik veido aktīvus aptuveni € 155 miljonu vērtībā. Pateicoties veiksmīgajiem ieguldījumiem, mūsu pārvaldnieki ieguldītājiem radījuši kopējo kapitāla pieaugumu € 42 miljonu vērtībā*.

Mūsu panākumu pamatā ir liela praktiskā pieredze, atbildīga ieguldījumu stratēģija un spēcīga komanda, ko veido vairāk nekā 15 augsti kvalificēti speciālisti. Izvēloties ieguldījumu objektus, mēs regulāri analizējam esošo politisko un ekonomisko situāciju, veicam salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju izpēti, kā arī emitentu finanšu stāvokļa pārbaudi.

Ticam, ka arī Tu vari kļūt par mūsu ieguldītāju, un esam gatavi palīdzēt audzēt Tavu ieguldījumu vērtību ik dienas!

*Dati uz 29.10.2021 un no izveidošanas datuma, kapitāla pieaugums USD izteikts EUR valūtā pēc aktuālā valūtas kursa uz aprēķina datumu. Atgādinām, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu rezultātu nākotnē.

40003814724

09.05.2017

650 000 EUR

SIA "Nexia Audit Advice"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 6700 2777
www.integrum.lv

Partneri