Swedbank ieguldījumu plāns 1970+


08.01.2019

AS "Swedbank”

Aktīvais 75

Augsts

0.479%

   

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta izmantojot dzīvescikla ieguldījumu stratēģiju.
Būtiska daļu Ieguldījumu plāna aktīvu tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros, kas dod iespēju straujākam Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumam, un daļa Ieguldījumu plāna aktīvu tiks ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas dod iespēju nodrošināt stabilu Ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu.
Pensiju plāns piemērots 1970. gadā vai vēlāk dzimušajiem, jo paredz aktīvu ieguldījumu stratēģiju. Plāns piemērots arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.
Plāna darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plāna beigu datumam, svārstīties no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.
Sasniedzot Ieguldījumu plāna dzīvescikla beigu datumu, šo plānu ir paredzēts pievienot citam līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajam ieguldījumu plānam ar konservatīvu ieguldījumu politiku, kura līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu. Ieguldījumu plāna dzīvescikla paredzamais beigu datums prospekta reģistrācijas brīdī ir 2040. gads.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0,48 % gadā, ko veido fiksētā komisija 0.43 % gadā un mainīgā komisija līdz 0.05 % gadā.

Pārvaldnieks:

Oskars Briedis

Līdzekļu pārvaldītājs:

AS "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir lielākais Valsts fondēto pensiju shēmas (jeb 2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvaldnieks Latvijā. Tā ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un ir Swedbank pilnībā piederošā Swedbank Robur Zviedrijā meitas uzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā notiek aktīva sadarbība starp Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem, smeļoties Swedbank Robur ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos un apvienojot to ar vietējā tirgus zināšanām.

40003337582

21.06.2002

EUR 3 000 000

SIA "PricewaterhouseCoopers"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2021
2020
2019


Kontaktinformācija


Balasta dambis 15, Rīga, LV 1048
+371 67444137
www.swedbank.lv

Oskars Briedis

Partneri