Luminor 53-58


10.12.2008

Luminor Bank AS

Aktīvais 50

Augsts

0.49%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt tajā uzkrāto līdzekļu ilgtermiņa pieaugumu. Lai sasniegtu šo mērķi, Plāna līdzekļus var ieguldīt dažādos finanšu instrumentos (piemēram, kapitāla un parāda vērtspapīros), termiņnoguldījumos, kā arī citos ieguldījumu veidos. Līdz 50 procentiem no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros ar tiem atbilstošu tirgus risku.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.50%
Mainīgā komisija: no 0% līdz 0.60%

Pārvaldnieks:

Arturs Andronovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS pārvalda vairākus pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa plānus. Luminor Asset Management IPAS vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri