PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA"


12.09.2003

AS Swedbank

Aktīvais 50

Augsts

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna galvenais mērķis ir ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju nodrošināt ieguldījumu plānā uzkrāto līdzekļu pieaugumu. Daļa Ieguldījumu plāna līdzekļu tiks ieguldīti fiksēta ienesīguma parāda vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu. Tajā pašā laikā nozīmīga daļa Ieguldījumu plāna līdzekļu (līdz 50%) var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros (akcijās) ar tiem atbilstošu tirgus risku, kas dos iespēju straujākam Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumam ilgtermiņā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 1.100% gadā

Fiksētā komisija: 0,6 % gadā
Mainīgā komisija par plāna darbības rezultātu: līdz 0,5 % gadā

Pārvaldnieks:

Ģirts Veģeris

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "PNB Asset management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS "PNB Asset management" ir dibināta 1998. gada 24. septembrī un ir viena no Latvijas vecākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas uzkrājusi būtisku investīciju pieredzi, sekmīgi pārvaldot ieguldījumu fondus.
IPAS "PNB Asset management" ir AS “PNB BANKA” meitas uzņēmums.
2002.gada 16.decembrī IPAS "PNB Asset management" noslēdza līgumu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu.

000341159

04.10.2002

EUR 2 034 447,80

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Rīga, Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21
67011592, 67011591
fondi@pnbam.eu
www.pnbbanka.eu

Ģirts Veģeris

Partneri